Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ernstige ongevallen op het werk? Is er sprake van slachtoffers, verwondingen of ziekenhuisopname? In welke (sub)sectoren vinden de ongevallen het meest plaats? En wat kunnen we daarvan leren?

Op deze (en meer) vragen geven de analyses van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) antwoord. Voor elk type ongeval staan de belangrijkste gegevens op een informatiekaart.

Voor sommige type ongevallen zijn 2 informatiekaarten beschikbaar. Sinds 2020 maakt het RIVM namelijk gebruik van 2 databases met gegevens over ernstige ongevallen: Storybuilder en de Monitor Leren van Ongevallen (MLvO). Bij elke informatiekaart staat aangegeven op welke database de kaart gebaseerd is.

Voor een aantal type ongevallen is er ook een animatie en infographic. Deze vertellen op een laagdrempelige manier de verhalen, feiten en lessen per type ongeval. Alle animaties en infographics zijn gebaseerd op Storybuilder.

Aanrijding door een voertuig

Icoon aanrijding door een voertuig

Bedolven onder een massa

Icoon bedolven onder een massa

Beknelling tussen een machine en een ander object

Icoon beknelling tussen een machine en een ander object

Brand

Icoon brand

Contact met bewegende delen van een machine - Storybuilder

Contact met bewegende delen van een machine - MLvO

Contact met een object dat wordt gedragen of gebruikt

Icoon contact met een object dat gedragen wordt

Contact met elektriciteit

Icoon elektriciteit

Contact met gevaarlijke stoffen in een besloten ruimte

Icoon contact met een schadelijke atmosfeer in een besloten ruimte

Contact met hangende en/of zwaaiende objecten

Icoon contact met hangend of zwaaiend object

Contact met handgereedschap

Icoon contact met handgereedschap

Contact met gevaarlijke stof zonder ongewenste uitstroming

Icoon contact met een schadelijke stof

Contact met heet of koud oppervlak of open vlammen

Icoon brand

Contact met vallende objecten - Storybuilder

Contact met vallende objecten - MLvO

Contact met wegvliegende voorwerpen

Icoon contact met een wegvliegend object

Contact schadelijke atmosfeer via ademapparatuur

Icoon Inademing gevaarlijke stof door ademapparatuur

Explosie

Icoon explosie

Extreme belasting van lichaamsdelen

Icoon extreme belasting

Fysiek contact met agressief persoon

Icoon contact met een agressief mens

Fysiek contact met een dier

Icoon contact met een agressief dier

Geraakt door rollend of glijdend object

Icoon geraakt door rollend object

Gevolgen van onderdompeling of verdrinking

Icoon verdrinking

In of op een bewegend voertuig met verlies van controle

Icoon verlies van controle over een bewegend voertuig

Te snelle (de)compressie

Icoon decompressie

Tegen iets aanstoten

Icoon stoten tegen vast object

Uitstroming gevaarlijke stof uit een gesloten insluitsysteem

Icoon ongewenste uitstroming van een schadelijke stof

Uitstroming gevaarlijke stof uit open vat/open insluitsysteem

Icoon vrijkomen schadelijke stof uit open vat

Val door een gat in de grond

Icoon val in een gat

Val op gelijke hoogte

Icoon val op gelijke hoogte

Val van beweegbaar platform

Icoon val van een beweegbaar platform

Val van dak, vloer of platform - Storybuilder

Icoon val van een dak

Val van dak, vloer of platform - MLvO

Val van ladder of trapje - Storybuilder

Icoon val van een ladder

Val van ladder of trapje - MLvO

Val van objecten niet bedoeld om op te klimmen

Icoon val van een object niet bedoeld om op te klimmen

Val van stilstaand voertuig

Icoon van val van een stilstaand voertuig

Val van trap of helling

Icoon val van een trap

Val van vaste of beweegbare steiger

Icoon val van een steiger

Vallende objecten bij hijswerkzaamheden

Icoon vallende objecten bij hijswerkzaamheden