Nieuws

Over lerenvoorveiligheid.nl

Iedere dag zetten professionals zich in om de werkvloer in Nederland nog een stukje veiliger te maken. Onder hen zijn veiligheidskundigen, preventiemedewerkers, beleidsmakers, bedrijfsartsen en andere arboprofessionals. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  wil hen ondersteunen door kennis op het gebied van veiligheid, cultuur en gedrag te verzamelen én delen.

Sinds eind jaren 90 verzamelt het RIVM gegevens over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Op deze website maakt het RIVM deze gegevens toegankelijk. In het onderwerp 'sectorinformatie' vind u gegevens over arbeidsongevallen in verschillende sectoren in Nederland. Stap voor stap breidt het RIVM deze informatie verder uit. Een van de ambities is bijvoorbeeld het toegankelijk maken van gegevens per type ongeval: bijvoorbeeld ongevallen met machines, vallen van ladders of aanrijdingen met heftrucks.

Privacy is hierbij essentieel, individuele ongevallen en slachtoffers zijn niet herleidbaar. De cijfers op deze website gaan altijd over grotere aantallen ongevallen in een sector en over meerdere slachtoffers. De slachtoffers zijn gevallen in een periode van zeventien jaar.

Naast de informatie over arbeidsongevallen volgt het RIVM maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De samenleving verandert en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Welke gevolgen hebben maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor veiligheid op het werk en zien we een verschuiving in het type ongevallen of in de oorzaken en achterliggende oorzaken van ongevallen? U leest er meer over in het onderwerp 'verdieping'.

lees meer

Leren van ongevallen met Storybuilder

(Een animatie. De kaart van Nederland.)

VOICE-OVER: Per jaar gebeuren er ongeveer 2.300 ernstige ongevallen op de werkvloer.
Ongevallen komen voor in alle bedrijfstakken en kunnen serieuze gevolgen hebben.
Zo ook laatst bij Hans.
Hij valt van een ladder, loopt ernstige botbreuken op en kan enkele weken niet werken.

(Hans ligt in een ziekenhuisbed. Mensen op kantoor.)

Iedereen wil een veilige werkplek, werknemers en werkgevers.
Maar hoe herkent u risicovolle situaties?
Om te leren van ongevallen en ze te voorkomen heeft het RIVM Storybuilder ontwikkeld.
In de Storybuilder-database staat informatie over meer dan 30.000 ongevallen.
Wat is er gebeurd, waar ging het mis en wat waren de achterliggende oorzaken?
We kijken nog eens naar het ongeval van Hans.
Hij moet een kapotte lamp op hoogte vervangen.
Hans heeft geen instructies gekregen voor veilig werken met ladders.
Hij zet de ladder te schuin tegen de muur.
Ook is er geen antislipmat beschikbaar voor de ladder, ondanks de gladde vloer.
Terwijl Hans naar boven klimt, glijdt de ladder onder hem weg.
Hans valt en komt hard op zijn arm terecht.
Terug naar Storybuilder.
Er zijn 36 typen ongevallen. Zoals bij Hans: vallen van een ladder.
Elk ongeval is in beeld te brengen met een ongevalspad.
Zo'n pad laat zien waardoor het ongeval kon gebeuren.
De kracht van Storybuilder is de grote hoeveelheid data over ongevallen.
Het geeft informatie over oorzaken en is gebaseerd op tienduizenden ongevalsbeschrijvingen.
Dit laat zien waar u alert op moet zijn en het geeft de onderbouwing die u nodig heeft om maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen, in alle bedrijfstakken.

(Een bouwplaats.)

Bij werkzaamheden op hoogte.

(Een man op een steiger.)

Op kantoor.

(Mensen op kantoor. Een betonmolen.)

Tijdens werk met machines.

(Een magazijn.)

Of in een magazijn.
Zo kunt u de werkvloer nog veiliger maken.
Meer weten? Neem contact op met het RIVM.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rivm.nl/veiligwerken.)