Val door een gat in de grond

Icoon val door een gat in de grond

Val door een gat in de grond

In de Storybuilder database zijn voor het ongevalstype ‘Val door een gat in de grond’ 223 ongevallen met 223 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 0,7% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval valt het slachtoffer door een gat in de grond op begane grondniveau. Bij dit ongevalstype hoort het vallen van een rand of het vallen door een opening (denk aan een openstaand kelderluik, uitgraving of bouwput). Een voorwaarde bij dit ongevalstype is dat het gat diep en wijd genoeg moet zijn om in te kunnen vallen. Wanneer het slachtoffer door een verdiepingsvloer of door een opening valt die niet op de begane grond is, dan gaat het om een ander ongevalstype. In dat geval gaat het om ‘Val van dak, vloer of platform’.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht zijn bijvoorbeeld; het wel of niet aanwezig zijn van een goed functionerende afdekking, een randbescherming en/of markering van het gat, de controle over de lichaamsbeweging/ de balans van het slachtoffer, de staat van de afdekking en of het slachtoffer rekening heeft gehouden met de maximaal toegestane belasting van de afdekking.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Val door een gat in de grond. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

De activiteiten van het slachtoffer vlak voor het ongeval waren divers. De meeste slachtoffers die door een gat in de grond vielen, liepen naast, langs of over een gat (44%), werkten in of naast een gat (33%), of werkten in of boven een afgesloten gat (7%). Bij 10% van de slachtoffers was de activiteit onbekend.

De arbeidsmiddelen

De meeste gaten waar slachtoffers door vielen, bevonden zich in ondergrondse oppervlakken van gebouwen en constructies (57% van de ongevallen). Voorbeelden hiervan zijn; sleuven, (bouw)putten en werkkuilen (22%), ondergrondse gangen en kruipruimtes (14%) en andere ondergrondse constructies zoals een mestput, waterput, ondergrondse vuilcontainer of tijdelijke openingen gedurende de bouw (20%). Slachtoffers vielen ook door gaten in bovengrondse oppervlakten van gebouwen en constructies (17% van de ongevallen), oppervlakten op de begane grond van gebouwen en constructies (10%), en gaten van distributiesystemen voor materialen, aanvoer en leidingen (7%).

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalVal door gat/ openingSlachtoffer verliest evenwichtSterkte van de bescherming/afdekking van gat faaltOnbekend0%10%20%30%40%50%60%70%80%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenAanwezigheid en functionaliteit vande afdekkingRandbescherming en/of markering(van gat/ opening)Controle van lichaams(beweging)/balansStaat van de afdekkingRespecteren maximale toegestanebelasting afdekking0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Het meest voorkomend was een afdekking die niet aanwezig was of een afdekking die niet goed functioneerde. Dit kwam bijvoorbeeld omdat de afdekking geopend was, de afdekking verwijderd was, omdat de omstandigheden moeilijk zicht creëerden, of door specifieke activiteiten van het slachtoffer zoals achteruitlopen. Wanneer er iets mis was met de randbescherming of markering van de opening kwam dit bijvoorbeeld omdat er helemaal geen randbescherming of markering van de opening aanwezig was, of omdat deze incompleet of onvoldoende was.

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidPlannen en proceduresCommunicatie en coördinatieMateriaalTegenstrijdige belangenErgonomie/ Man machine interface(MMI)Competentie0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 223 ongevallen van het type: Val door een gat in de grond opgenomen waarbij 223 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (89%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de leeftijd van slachtoffers;
 • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
 • de aard van het letsel;
 • de plaats van het letsel.

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de andersoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersVal door een gat in de grondAndere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Val door een gat in de grond.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferVal door een gat in de grondAndere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk) Niet -permanent letsel(Vermoedelijk)Permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%60%70%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 81% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 17% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 2% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingVal door een gat in de grondAndere ongevallen in StorybuilderBotbreuken(Hersen)schuddingenen inwendigeletselsWonden enoppervlakkigeletselsTraumatischeamputaties (verliesvan ledematen)Ontwrichtingen,verstuikingen enverrekkingen0%10%20%30%40%50%60%70%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingVal door een gat in de grondAndere ongevallen in StorybuilderBovensteledematenOndersteledematenRomp en organenRug, inclusiefruggengraat enrugwervelsHoofd0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de sector waarin het bedrijf actief is;
 • de werkomgeving.

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 42 Grond-, water- en wegenbouw(geen grondverzet)SBI 78 Arbeidsbemiddeling,uitzendbureaus en personeelsbeheerSBI 56 Eet- en drinkgelegenhedenSBI 35 Productie en distributie van enhandel in elektriciteit, aardgas, stoomen gekoelde luchtSBI 71 Architecten, ingenieurs entechnisch ontwerp en advies; keuringen controleSBI 88 Maatschappelijkedienstverlening zonder overnachtingSBI 30 Vervaardiging van overigetransportmiddelenSBI 45 Handel in en reparatie vanauto's, motorfietsen en aanhangers0%2%4%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 1,4% van de ongevallen in Storybuilder een val in de grond is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 0,7%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

 • Leggen van kabels en buizen (SBI 422): 5% van de ongevallen in Storybuilder is een val door een gat
 • Wegenbouw (SBI 42111): 3% van de ongevallen in Storybuilder is een val door een gat
 • Winkels in overige artikelen (SBI 477): 3% van de ongevallen in Storybuilder is een val door een gat
 • Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers (SBI 2920): 3% van de ongevallen in Storybuilder is een val door een gat
 • Vervaardiging van diervoeders (SBI 109): 3% van de ongevallen in Storybuilder is een val door een gat

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Val door een gat in de grond is deze informatie beschikbaar voor 129 van de 223 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingProductie gebied,fabriek, werkplaatsBouw - gebouwwordt gebouwdBouw - gebouwwordt gesloopt,gerepareerd,onderhoudenOnderhoud gebied,reparatiewerkplaatsMeer, rivier, haven- aan boord vanalle soorten vanschepen,platforms,schepen, boten,aken0%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

 •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
 •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie