Het ongevalstype Val van dak, vloer of platform komt regelmatig voor. Analyses op deze pagina worden jaarlijks bijgewerkt en beslaan nu de periode van 2020 tot en met 2021. In deze analyse zijn ongevallen meegenomen waarvoor een complete MLvO beschikbaar is; in totaal gaat het om 166 ongevallen. Dit is ongeveer 7% van de ongevallen in de dataset.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval valt het slachtoffer naar beneden van een verdiepingsvloer, dak (werk)vloer of platform. Er is sprake van een duidelijk hoogteverschil. Het betreft zowel vallen door een dak, vloer of platform heen als vallen over de rand. Instortende constructies, platforms en gebouwen, waarbij de persoon valt met het instorten, vallen ook onder dit type ongeval.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht zijn bijvoorbeeld de randbeveiliging, de belastbaarheid van het dak, werkplatform of vloer, technische staat van het dak en de controle over de lichaamsbeweging/balans van het slachtoffer.

Instortende steigers en ladders waarbij de persoon valt met het instorten, vallen onder een ander type ongeval. Ook een val van een beweegbaar platform wordt in een ander ongevalstype beschreven.

Inhoud van deze pagina

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen een rol spelen. Op deze pagina bespreken we achtereenvolgens:

  • de activiteiten en werkzaamheden vlak voor het ongeval
  • de veiligheidsmaatregelen en gebeurtenissen
  • de daken, vloeren of platforms waar op gewerkt werd
  • de gevolgen van het ongeval voor de slachtoffers

Activiteiten en werkzaamheden

In de grafiek hieronder worden de activiteiten van de slachtoffers weergegeven. Slachtoffers voerden diverse werkzaamheden uit op het dak, bijvoorbeeld aan de constructie. Sommige slachtoffers waren niet met een specifieke taak bezig maar stonden of liepen op het dak toen zij vielen.

Waar ging het mis?

De onderstaande grafiek laat zien hoe het ongeval kon gebeuren. In de praktijk gaan vaak meerdere dingen tegelijkertijd mis. Een slachtoffer verloor bijvoorbeeld de balans door het uitvoeren van een activiteit, terwijl ook een randbeveiliging ontbrak. Voor elke veiligheidsmaatregel is weergegeven of deze wel of niet faalde en heeft bijgedragen aan het ongeval.


Gebeurtenissen en veiligheidsmaatregelen

Door een combinatie van falende veiligheidsmaatregelen kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante gebeurtenissen zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek; hierbij is weergegeven wat als eerste is voorgevallen.

Door op een onderstreepte gebeurtenis te klikken kunt u ook zien welke veiligheidsmaatregelen in die gevallen relatief vaak niet op orde waren. De grafiek toont de veiligheidsmaatregelen die bij deze gebeurtenis het vaakst faalden, mits dit bij meer dan 5% van de ongevallen gebeurde.

Persoonlijke valbeveiliging

Om werknemers te beschermen tegen het gevaar van een val van een dak heeft een collectieve maatregel (in dit geval randbeveiliging) de voorkeur boven persoonlijke valbeveiliging. Maar, afhankelijk van de werkzaamheden, kan soms persoonlijke valbeveiliging nodig zijn. Meer informatie hierover is onder meer beschikbaar via het Arboportaal.

De onderstaande figuur laat zien of persoonlijke valbeveiliging gebruikt werd toen het slachtoffer van het dak, vloer of het platform viel. Ook is weergegeven of dit naar het oordeel van de inspecteur nodig was voor de werkzaamheden. Het gebruik van persoonlijke valbeveiliging beschermt niet volledig tegen arbeidsongevallen; soms faalt bijvoorbeeld de valbeveiliging.

Waar vielen de slachtoffers van af

De slachtoffers vallen meestal van een dak (43%). Daarnaast valt 26% van de slachtoffers van een stationair platform en 23% van een verdiepingsvloer. Meestal ging het om platte daken.

De gevolgen voor slachtoffers

Van de 166 ongevallen in de dataset waarbij een slachtoffer van een ladder is gevallen is van het slachtoffer met het ernstigste letsel bekend wat de gevolgen waren. Soms valt er bij een ongeval meer dan één slachtoffer; bij dit ongevalstype komt dat weinig voor, in ongeveer 2% van de ongevallen is er meer dan één slachtoffer.

Alle slachtoffers waren man, gemiddeld waren de slachtoffers ongeveer 41 jaar oud. De gevolgen van de meldingsplichtige ongevallen die in de MLvO dataset zijn opgenomen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

De onderstaande grafieken tonen achtereenvolgens:

  • De hoogte van de val
  • De ondergrond waar het slachtoffer op viel
  • Waar aan het lichaam letsel is ontstaan
  • De uiteindelijke gevolgen voor het slachtoffer en de aard van het letsel.

De onderstaande grafiek laat zien waar aan het lichaam de slachtoffers letsel opliepen. Door op de onderstreepte categorie te klikken kunt u zien waar het letsel precies optrad.

De onderstaande grafiek geeft inzicht in de uiteindelijke gevolgen van het ongeval voor de slachtoffers. Door op de onderstreepte categorie te klikken kunt u meer informatie bekijken over de aard van het bijbehorende letsel van deze slachtoffers (hierbij kan een slachtoffer meerdere letsels hebben).