Val van dak, vloer of platform

Icoon val van een dak

Val van dak, vloer of platform

Het ongevalstype: ‘Val van dak, vloer of platform’ komt regelmatig voor. In de Storybuilder database zijn van dit ongevalstype 2393 ongevallen met 2455 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 8% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval valt het slachtoffer naar beneden van de verdiepingsvloer, dak, (werk)vloer of platform. Er is sprake van een duidelijk hoogteverschil. Het betreft zowel het vallen door een dak, vloer of platform heen of vallen over de rand. Instortende constructies, platforms en gebouwen, waarbij de persoon valt met het instorten, vallen ook onder dit type ongeval.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht zijn bijvoorbeeld de randbeveiliging, de belastbaarheid van het dak, werkplatform of vloer, technische staat van dak, en de controle over de lichaamsbeweging/balans van het slachtoffer.

Instortende steigers en ladders waarbij de persoon valt met het instorten, vallen onder een ander type ongeval. Ook een val van een beweegbaar platform wordt in een ander ongevalstype beschreven.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Val van dak, vloer of platform. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u kijken naar dit filmpje of bijvoorbeeld naar het beschrijvende rapport.

Vlak voor het ongeval

Bij de meeste ongevallen was het slachtoffer aan het werk op een dak/vloer/platform (40%) of stond of liep het slachtoffer er op (31%). Daarnaast was 22% van de slachtoffers een dak/vloer/platform aan het construeren. Een kleine 2% was bezig met verwijderen of plaatsen van randbeveiliging.

De arbeidsmiddelen

Bij 41% van de ongevallen viel het slachtoffer van of door een dak, glasdak, terras, of dakconstructie. In 19% van de ongevallen viel het slachtoffer van een werkplatform, en in 33% van de gevallen van of door een vloer.

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalSlachtoffer verliest stabiliteit en valt er afSlachtoffer valt door dak/vloer/platform (sterkte faalt)Onbekend0%10%20%30%40%50%60%70%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014Slachtoffer valt door dak/vloer/platform (sterkte faalt) Val van dak, vloer of platform: 39.5

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenRandbeveiligingControle van lichaams(beweging)/ balansBelastbaarheid/ draagbaarheid qua ontwerp (intentie)Staat van dak, werkplatform of vloer0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek zijn veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Meest voorkomend was dat de randbeveiliging niet in orde was. Dat kwam bijvoorbeeld omdat deze niet aanwezig was (minimaal 60% van de ongevallen met falende randbeveiliging, minimaal 25% van alle ongevallen waarbij iemand van een dak, vloer of platform viel), incompleet of onvoldoende (minimaal 21% van deze ongevallen, minimaal 9% van de ongevallen waarbij iemand van een dak, vloer of platform viel), of verwijderd of onklaar gemaakt was (minimaal 14% van deze ongevallen, minimaal 6% van alle ongevallen waarbij iemand van een dak, vloer of platform viel). Ook komt voor dat het slachtoffer de lichaamscontrole/balans verliest. Dat komt bijvoorbeeld door uitglijden, struikelen of aanstoten (minimaal 40% van de ongevallen waarbij het slachtoffer de lichaamscontrole/balans verloor, minimaal 11% van alle ongevallen waarbij iemand van een dak, vloer of platform viel), het uitvoeren van een activiteit die de balans beïnvloedt (minimaal 34% van deze ongevallen, minimaal 10% van alle ongevallen waarbij iemand van een dak, vloer of platform viel) of door een externe kracht (minimaal 21% van deze ongevallen, minimaal 6% van alle ongevallen waarbij iemand van een dak, vloer of platform viel). Bij val van dak, vloer of platform kan het gebruik van een valbeveiliging de gevolgen van de val van of door het dak sterk verminderen. In mimimaal 31% van de gevallen faalde deze.

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidPlannen en proceduresMateriaalCompetentieCommunicatie en coördinatieTegenstrijdige belangenErgonomie/ Man machine interface (MMI)Beschikbaarheid van mensen0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 2393 ongevallen van het type: Val van dak, vloer of platform opgenomen waarbij 2455 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (98%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • De leeftijd van slachtoffers
 • De uiteindelijke gevolgen van de ongevallen
 • De aard van het letsel
 • De plaats van het eventuele letsel

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de anderssoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersVal van dak, vloer of platformAndere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Val van dak, vloer of platform.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferVal van dak, vloer of platformAndere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk) Niet -permanent letsel(Vermoedelijk) Permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 87% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 9% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 4% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingVal van dak, vloer of platformAndere ongevallen in StorybuilderBotbreuken(Hersen)schuddingenen inwendige letselsWonden enoppervlakkige letselsTraumatischeamputaties (verlies vanledematen)Soort letsel onbekendof niet gespecificeerdOntwrichtingen,verstuikingen enverrekkingen0%10%20%30%40%50%60%70%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingVal van dak, vloer of platformAndere ongevallen in StorybuilderBovenste ledematenOnderste ledematenHoofdRomp en organenRug, inclusiefruggengraat enrugwervelsVerwond deel van hetlichaam nietgespecificeerd0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • De sector waarin het bedrijf actief is
 • De werkomgeving

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 39 Sanering en overig afvalbeheerSBI 41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw enprojectontwikkelingSBI 43 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 11.6% van de ongevallen in Storybuilder een val van dak is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 7.7%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Hiernaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierin zijn de volgende subsectoren:

 • SBI 4391 Dakdekken en bouwen van dakconstructies (43% van de ongevallen in Storybuilder is Val van dak, vloer of platform)
 • SBI 4311 Slopen van bouwwerken (26% van de ongevallen in Storybuilder is Val van dak, vloer of platform)
 • SBI 43221 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair (22% van de ongevallen in Storybuilder is Val van dak, vloer of platform)

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Val van dak, vloer of platform is deze informatie beschikbaar voor 1256 van de 2393 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingBouw - gebouw wordtgebouwdBouw - gebouw wordtgesloopt, gerepareerd,onderhoudenProductie gebied, fabriek,werkplaatsRuimte gebruikthoofdzakelijk voor opslag,laden, lossenPrivewoning0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

 •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
 •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie