Op deze pagina staat een overzicht van de animaties en infographics die zijn gemaakt over diverse type ongevallen. Met deze reeks willen wij professionals praktische hulpmiddelen bieden om de werkvloer veiliger te maken. Dit doen we door op een laagdrempelige manier verhalen, feiten en lessen weer te geven. Dat doen we samen met professionals uit het veld, zodat de animaties en infographics aansluiten bij situaties uit de praktijk. Je kan de animaties bekijken en downloaden, zodat deze ook binnen de eigen organisatie kunnen worden ingezet. 

Animaties

Animatie Vallende objecten bij hijswerkzaamheden

In deze animatie wordt uitgelegd hoe en hoe vallende objecten bij hijswerkzaamheden plaatsvinden en hoe je dit het beste kunt voorkomen.

VOICE-OVER MANNENSTEM: "Na een dag werken veilig en gezond naar huis. Logisch! Toch gaat het soms mis.

Een voorbeeld uit de praktijk: Dit is Ramon. Hij is timmerman. Samen met zijn collega’s Martin en Stan monteert hij prefab elementen van een nieuwbouwhuis. Ze zijn met de binnenwanden bezig. Eén van de wanden moet naar de juiste plek worden gehesen. Ze zien dat de binnenwand dit keer geen hijslus heeft. Ergens op de bouwplaats ligt nog wel een losse hijsband, maar ze denken dat het zo ook wel lukt. Ramon en Martin tillen de wand een beetje op, zodat Stan de ketting kan vastmaken. De wand wordt omhoog gehesen en Ramon begeleidt de last. Dan schiet de wand los en valt naar beneden. Ramon kan niet meer op tijd naar achteren stappen en de wand valt tegen zijn been. Hij breekt zijn rechter kuit- en scheenbeen. Pas na zes weken kan hij weer aan het werk."

Beeldtekst: Eén van de vele waargebeurde ongevallen.

"VOICE-OVER VROUWENSTEM: "Dit is slechts één voorbeeld van alle ernstige ongevallen met vallende objecten
bij hijswerkzaamheden die zich jaarlijks in ons land voordoen. De gevolgen zijn vaak ernstig. De meeste slachtoffers moeten worden opgenomen in het ziekenhuis en ruim een derde houdt blijvend letsel over."

Een taartdiagram verschijnt in beeld met erboven de tekst: Gevolgen van een ongeval.

35% Blijvend letsel
36% Tijdelijk letsel
21% Onbekend
8% Overlijd

VOICE-OVER VROUWENSTEM: "Vaak gaat het mis omdat het slachtoffer in de gevarenzone komt. Bijvoorbeeld omdat hij de lastvastmaakt, vasthoudt, of begeleidt."

Een staafdiagram verschijnt in beeld met eronder de tekst: Waar ging het mis?

66% Slachtoffer in de gevarenzone
50% Last niet goed vastgemaakt
23% Geen veilige zone
17% Slechte staat kraan of hijsmiddelen
16% Onjuiste bediening kraan
21% Overig

VOICE-OVER VROUWENSTEM: "Ook komt het regelmatig voor dat de last niet goed is bevestigd. Maar er kunnen ook andere dingen misgaan."

Het in beeld gebrachte verhaal wordt teruggespoeld.

VOICE-OVER VROUWENSTEM: "Iedereen vergeet wel eens iets of wil even snel iets doen. Net als Ramon, we zijn allemaal mensen. Maar waar moet je op letten als je bezig bent met hijswerkzaamheden? Gebruik de juiste hijsmiddelen."

Het beeld zoomt in op de hijslus en lasthaak.

VOICE-OVER VROUWENSTEM: "Zorg dat de last goed bevestigd is.

Blijf waar mogelijk buiten het bereik van de last.

Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat!"

Het logo van het RIVM verschijnt in beeld.

Meer weten? Ga naar lerenvoorveiligheid.nl.

Animatie Beknelling tussen een machine en een object

In deze animatie wordt uitgelegd hoe en hoe vaak ongevallen met beknelling plaatsvinden en hoe je deze het beste kunt voorkomen.

VOICE-OVER MANNENSTEM: "Na een dag werken veilig en gezond naar huis. Logisch! Toch gaat het soms mis.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Dit is Rick. Rick is betonschilder. Samen met zijn collega’s Paul en Micha moet hij een brug schilderen. Rick schildert de onderkant van de brug en gebruikt daarvoor een autohoogwerker. Ondertussen schilderen zijn collega’s de andere delen van de brug. Zij zijn eerder klaar dan Rick en gaan alvast koffie drinken in de werkbus. Rick wil nog kort verder schilderen, want de hoogwerkbak kan nog een stukje worden verplaatst. Daarna kan de bak niet verder opzij en moet hij de autohoogwerker op een andere plek zetten. Hij duwt de middelste hendel naar beneden om de hoogwerkbak horizontaal te verplaatsen, maar in plaats daarvan gaat de bak omhoog. Rick raakt bekneld tussen de bak en de onderkant van de brug."

Rik laat zijn verfroller vallen.

VOICE-OVER MANNENSTEM: "Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis en kan een aantal maanden niet werken."

VOICE-OVER VROUWENSTEM: "Dit is slechts één voorbeeld van alle ernstige ongevallen met beknellingen die zich jaarlijks in ons land voordoen. De gevolgen van een beknelling kunnen ernstig zijn."

Een taartdiagram verschijnt in beeld met erboven de tekst: Gevolgen van een ongeval.

52% Blijvend letsel
27% Tijdelijk letsel
16% Onbekend
5% Overlijd

VOICE-OVER VROUWENSTEM: "Ruim de helft van de slachtoffers houdt blijvend letsel over. Vaak gaat het mis, omdat het slachtoffer geheel of gedeeltelijk in de gevarenzone komt."

VOICE-OVER VROUWENSTEM: "Bijvoorbeeld om iets te corrigeren of omdat het slachtoffer een onverwachte beweging maakt. Ook komt het regelmatig voor dat de machine niet op een goede manier wordt bestuurd of bediend."

Een staafdiagram verschijnt in beeld met eronder de tekst: Waar ging het mis?

81% Slachtoffer in de gevarenzone
34% Machine niet goed bediend
26% Verkeerde werkwijze van het hanteren van objecten
22% Objecten op de verkeerde plek
18% Arbeidsmiddel niet beveiligd tegen ongewenst opstarten

Het in beeld gebrachte verhaal wordt teruggespoeld tot vóór het ongeval.

VOICE-OVER VROUWENSTEM: "Maar er kunnen natuurlijk ook andere dingen misgaan. Iedereen vergeet wel eens iets of wil even snel iets doen. Net als Rick, we zijn allemaal mensen. Maar waar moet je op letten als je bezig bent met werkzaamheden waarbij je bekneld kunt raken?

- Zorg dat je niet in de gevarenzone komt.
- Gebruik de machine op de juiste manier.
- Houd rekening met objecten in de omgeving.

Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat!"

Het logo van het RIVM verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Meer weten? Ga naar lerenvoorveiligheid.nl

Animatie Val van verplaatsbare ladder

Deze animatie toont wat werknemers en werkgevers kunnen doen om bedrijfsongelukken te voorkomen waarbij ladders in het spel zijn.

Een animatie.

VOICE-OVER MAN: "Na een dag werken veilig en gezond naar huis. Logisch. Toch gaat het soms mis. Een voorbeeld uit de praktijk. Dit zijn Igor en Ad. Zij werken samen bij een technisch installatiebedrijf. Het is vier uur en ze hebben de opdracht gekregen op weg naar huis nog één laatste klus te doen. De reparatie van een installatie op het dak van een bedrijf. Op de opdrachtbon staat verder niets, niet de hoogte van het dak en niet op welke wijze ze het dak op kunnen. Om de reparatie op het dak uit te kunnen voeren, hebben ze een ladder meegenomen. Samen pakken ze de ladder van de auto en zetten deze tegen het gebouw aan. Ad wil een laddermat onder de ladder leggen, maar Igor vindt dat niet nodig. Het is tenslotte een klusje van vijf minuten. Ad klimt naar boven en zit op het dak. Dan klimt Igor omhoog. Maar net als hij bijna op het dak is, gaat het mis. De ladder glijdt weg en Igor verliest zijn evenwicht. Hij valt 5 meter naar beneden. Hij breekt een been en kneust een paar ribben. Pas na twee maanden kan hij weer aan het werk."

Beeldtekst: Eén van de vele waargebeurde ongevallen

VOICE-OVER VROUW: "Dit is slechts één voorbeeld van alle ernstige ongevallen met ladders die zich jaarlijks in ons land voordoen. De gevolgen van een val van een ladder kunnen ernstig zijn. De meeste slachtoffers moeten naar het ziekenhuis, waarbij ruim 10 procent blijvend letsel overhoudt."

Beeldtekst: Waar ging het mis?

VOICE-OVER VROUW: "Vaak gaat het mis omdat de ladder niet goed is geplaatst. De ladder wordt dan bijvoorbeeld niet of onvoldoende gefixeerd of geborgd. Natuurlijk kunnen er ook andere dingen misgaan."

Een terugspoelknop verschijnt en de animatie wordt teruggespoeld tot het moment waarop Igor onderaan de ladder staat.

VOICE-OVER: "Iedereen vergeet wel eens iets of wil even snel iets doen. Net als Igor. We zijn allemaal mensen. Maar waar moet je op letten als je werkt met een ladder? Plaats de ladder op een veilige manier. Plaats de ladder onder de juiste hoek. Zorg dat je goed op de ladder staat. Zorg dat de ladder in goede staat is. Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat."

Een animatie van een zon tussen de wolken.

Beeldtekst: Meer weten? lerenvoorveiligheid.nl.

Het logo van RIVM verschijnt.

Animatie Val op gelijke hoogte

Deze animatie toont wat werknemers en werkgevers kunnen doen om bedrijfsongelukken te voorkomen die te maken hebben met vallen op gelijke hoogte.

Een animatie.

VOICE-OVER MAN: "Na een dag werken veilig en gezond naar huis. Logisch. Toch gaat het soms mis. Een voorbeeld uit de praktijk. Dit is Jan. Jan werkt al 35 jaar bij een bedrijf dat diervoeding produceert. Hij heeft de opdracht om duivenvoer te maken. Hiervoor heeft hij een grondstof nodig die is opgeslagen in het magazijn. In het magazijn ziet Jan dat de grondstof die hij nodig heeft achter een andere pallet staat. Met behulp van een handpalletwagen verplaatst hij de voorste pallet. Hierbij scheurt een zak en lekt er wat kippengrit op de vloer. Als Jan vervolgens weer met de handpalletwagen richting de grondstof loopt die hij nodig heeft, glijdt hij uit over het kippengrit. Hij heeft zijn kruisbanden ingescheurd en een spier is afgescheurd. Jan moet geopereerd worden en kan pas na een aantal weken weer aan het werk."

Beeldtekst: Eén van de vele waargebeurde ongevallen

VOICE-OVER VROUW: "Dit is slechts één voorbeeld van alle ernstige ongevallen die zich jaarlijks in ons land voordoen waarbij het slachtoffer op gelijke hoogte valt. In de meeste gevallen houden de slachtoffers tijdelijk letsel over aan het ongeval."

Beeldtekst: Waar ging het mis?

VOICE-OVER VROUW: "Deze ongevallen gebeuren vaak omdat het slachtoffer uitglijdt over een gladde vloer die bijvoorbeeld net is schoongemaakt. Of omdat het slachtoffer over rondslingerende gereedschappen of andere materialen struikelt."

Een terugspoelknop verschijnt en de animatie wordt teruggespoeld tot het moment waarop Jan de handpalletwagen gaat gebruiken.

VOICE-OVER VROUW: "Iedereen vergeet weleens iets of wil even snel iets doen. Net als Jan. We zijn allemaal mensen. Maar waar moet je op letten om niet uit te glijden of te struikelen?"

Beeldtekst: Verwijder obstakels

VOICE-OVER VROUW: "Zorg dat obstakels op de werkvloer zijn opgeruimd voordat je aan het werk gaat."

Beeldtekst: Zorg voor een schone vloer

VOICE-OVER VROUW: "Zorg voor een schone en droge werkvloer."

Beeldtekst: Vloer beschadigd? Geef dit dan duidelijk aan

VOICE-OVER: "Is de vloer beschadigd? Geef dit dan duidelijk aan, zodat jouw collega’s veilig kunnen werken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat."

Beeldtekst: Meer weten? lerenvoorveiligheid.nl

Het logo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt.

Animatie Val door een dak

(Een animatie.)

VOICE-OVER MAN: Na een dag werken veilig en gezond naar huis.
Logisch.
Toch gaat het soms mis.
Een voorbeeld uit de praktijk.

(Twee poppetjes.)

Peter en Carl moeten een dak renoveren.
Ze hebben randbeveiliging aangebracht op het dak.
Zo kunnen zij en hun collega's straks veilig op het dak aan het werk.
Carl is bezig met het stuk rondom de lichtstraat.
Hij kan er net niet makkelijk bij en leunt met zijn hand op de lichtstraat.
De lichtstraat breekt en Carl valt door het gat naar beneden.
Peter hoort het geluid van het breken van het materiaal en ziet Carl nog door het gat naar beneden vallen.
Carl raakt bewusteloos en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
VOICE-OVER VROUW: Dit is slechts één voorbeeld van alle ernstige ongevallen door een val door het dak die zich jaarlijks in ons land voordoen.
Slachtoffers lopen daarbij vaak ernstige verwondingen op.
Verreweg de meeste slachtoffers worden na het ongeval in het ziekenhuis opgenomen.

(Een cirkeldiagram rolt op.)

In meer dan de helft van de ongevallen staat het slachtoffer op een deel van het dak dat niet dragend of beloopbaar is.
Vaak is ook de staat van het dak niet goed.
In de meeste gevallen lopen de slachtoffers over het dak zijn ze op het dak aan het werk of zijn ze het dak aan het aanleggen.
Maar er kunnen natuurlijk ook andere dingen misgaan.
Iedereen vergeet wel eens iets.
We zijn allemaal mensen.
Maar waar moet je op letten bij het werken op een dak?

(Beeldtekst: Ga na op welke delen van het dak je kunt staan.)

Ga na op welke delen van het dak je kunt staan.
Zorg dat je stabiel op het dak kunt staan.

(Beeldtekst: Zorg dat je stabiel op het dak kunt staan.)

Gebruik de juiste valbeveiliging.

(Beeldtekst: Gebruik de juiste valbeveiliging.)

Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Milieu en Sport. Het beeld wordt wit met robijnrood. Beeldtekst: Meer weten? lerenvoorveiligheid.nl.)

Animatie Ongevallen door omvallende voorwerpen

VOICE-OVER MAN: Na een dag werken veilig en gezond naar huis.
Logisch.
Toch gaat het soms mis.

(Een animatie.)

Een voorbeeld uit de praktijk.
Dit is Henk.
Hij heeft de opdracht om een aantal houten panelen naar een andere plek in de werkplaats te verplaatsen.
Henk ziet dat de panelen maar net op de verhoging passen.
Vandaar dat ze zo steil tegen de muur staan opgestapeld.
Gelukkig hebben zijn collega's eraan gedacht om de panelen met een snelbinder aan de muur te verankeren.
Henk haalt de snelbinder los en neemt drie panelen weg.
Bij het weghalen van het vierde paneel gaat het mis.
De panelen die nog tegen de muur staan, vallen om.
Henk komt half onder de panelen terecht.
Hij breekt z'n enkel en heeft diverse kneuzingen.

(Het ongeval in slow motion.)

VOICE-OVER VROUW: Dit is slechts één voorbeeld van alle ernstige ongevallen met omvallende voorwerpen die zich jaarlijks in ons land voordoen.

(Beeldtekst: Eén van de vele waargebeurde ongevallen.)

De gevolgen van een ongeval met een omvallend voorwerp zijn groot.

(Een diagram.)

Zo houdt een kwart van de slachtoffers blijvend letsel over aan een ongeval.
Deze ongevallen gebeuren vaak als het slachtoffer actief bezig is met het voorwerp dat valt, bijvoorbeeld omdat hij het vasthoudt of verplaatst.
Het gaat dan bijvoorbeeld mis omdat het voorwerp niet goed gezekerd is het voorwerp niet stabiel staat of omdat het slachtoffer in de gevarenzone komt.
Maar er kunnen natuurlijk ook andere dingen misgaan.

(De animatie spoelt terug.)

Iedereen vergeet wel eens iets of wil even snel iets doen, net als Henk.
We zijn allemaal mensen.
Maar waar moet je op letten bij het werken met voorwerpen met valgevaar?

(Beeldtekst: Zet voorwerpen stabiel neer op een stabiele ondergrond.)

Zet de voorwerpen stabiel neer op een stabiele ondergrond.

(Een vinkje.)

Zet voorwerpen die kunnen omvallen, goed vast.

(Een vinkje. Beeldtekst: Zet voorwerpen die kunnen omvallen goed vast.)

Voorkom dat de objecten omgestoten kunnen worden.

(Beeldtekst: Voorkom dat de objecten omgestoten kunnen worden. Naast Henk verschijnen pylonen.)

Blijf op veilige afstand en zorg dat anderen op veilige afstand blijven.

(Beeldtekst: Blijf op veilige afstand en zorg dat anderen op veilige afstand blijven.)

Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Milieu en Sport. Het beeld wordt wit met robijnrood. Beeldtekst: Meer weten? lerenvoorveiligheid.nl.)

Animatie Ongevallen met bewegende delen van machine

(Een animatie.)

VOICE-OVER MAN: Na een dag werken veilig en gezond naar huis. Logisch.
Toch gaat het soms mis.
Een voorbeeld uit de praktijk.

(In een fabriek.)

Dit is Amira, al jaren trouwe kracht in de fabriek.

(Amira zwaait.)

Zij bedient de vulmachine die plastic zakjes maakt en vult met snoep.
Plastic samensmelten, zakje insnijden, snoepjes erin, zakje klaar, en volgende.

(De machine loopt vast.)

Hè, wat nu dan? Blijft er wéér een zakje hangen.

(Amira baalt.)

AMIRA ZUCHT

VOICE-OVER: Amira zet de machine uit.
Eigenlijk moet ook de stroom eraf en de machine worden geblokkeerd maar dat kost veel extra tijd, dan moet straks alles weer opnieuw worden ingesteld.
Daarom doet ze het maar even zo. Gaat altijd goed.
Maar zodra ze het zakje lostrekt, komt de machine toch in beweging en snijdt het topje van haar vinger af.
Daardoor kan Amira een aantal weken niet werken.
VOICE-OVER VROUW: Dit is slechts één voorbeeld van alle ernstige ongevallen met machines die zich jaarlijks in ons land voordoen.
Met allerlei verschillende soorten machines, oude en nieuwe.
Heel vaak loopt het slachtoffer bij het bedienen, onderhouden of schoonmaken van een machine permanent letsel op.
Er gaat altijd iets mis met de afscherming.
Die is bijvoorbeeld weggehaald, kapot of medewerkers werken eromheen.
Maar er kunnen natuurlijk ook andere dingen misgaan.
Iedereen vergeet weleens iets of wil even snel iets doen.
Net als Amira. We zijn allemaal mensen.
Maar waar moet je op letten bij het werken met een machine?
Zorg dat je weet hoe je de machine moet bedienen.

(Een vinkje verschijnt.)

Controleer of de bewegende delen goed zijn afgeschermd.

(Een tweede vinkje.)

Ken de gevarenzone en blijf daarbuiten.

(Een derde vinkje.)

Zet de machine helemaal uit als je toch in de buurt van de bewegende delen moet zijn.
Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt wit met robijnrood. Beeldtekst: Meer weten? lerenvoorveiligheid.nl.)

RUSTIGE MUZIEK

Animatie Vallen van vaste steiger

(Een animatie.)

MANNENSTEM: Na een dag werken veilig en gezond naar huis. Logisch.
Toch gaat het soms mis. Een voorbeeld uit de praktijk.

(Een man stapt uit een busje.)

Dit is Michiel. Goede schilder, een echte doorpakker.
Voor vandaag staan de muren van deze woning op het programma.
Verf? Check. Rollers? Check.
Steiger klaar? Gecontroleerd door de voorman? Check.
Aan de slag.
De muren hebben veel structuur. Opletten dus dat alles goed dekt.
Af en toe even afstand nemen, het resultaat van opzij bekijken. Dan gaat het goed.
Hmm, behalve in dit geval.
Michiel weet niet dat een collega eerder op de dag een vloerdeel heeft weggehaald.
Hij valt in het gat, breekt zijn sleutelbeen en kneust een paar ribben.
Na een operatie is hij vier maanden uit de running.
VROUWENSTEM: Dit is een van de vele waargebeurde ongevallen met vaste steigers die zich jaarlijks in ons land voordoen in allerlei bedrijfstakken.
Slachtoffers lopen daarbij vaak ernstige verwondingen op zoals ook de werknemer in dit geval.
Verreweg de meeste slachtoffers worden in het ziekenhuis opgenomen.
In bijna een op de drie gevallen is er iets mis met de steigervloer.
In de meeste gevallen is het slachtoffer op de steiger aan het werk.
Iedereen is wel eens afgeleid of vergeet iets.
Net als Michiel. We zijn allemaal mensen.
Maar waar moet je op letten bij werken op een vaste steiger?
Zorg er altijd voor dat de steiger stevig staat.
Check de steiger en controleer of de diagonalen op de juiste manier zijn aangebracht.
Check de randbeveiliging en kijk of deze goed is vastgemaakt.
En zorg dat je stabiel op de steiger kunt staan.
Maak geen onverwachte of snelle bewegingen en controleer of de steigervloer in goede staat is. Hé.

(Een andere man herstelt de vloer.)

Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt wit met robijnrood. Beeldtekst: Meer weten? lerenvoorveiligheid.nl.)

Animatie Aanrijding door een voertuig

VOICE-OVER MAN: Na een dag werken veilig en gezond naar huis.
Logisch.
Toch gaat het soms mis.
Een voorbeeld uit de praktijk.

(Een animatie.)

Dit is Marco, hij werkt al jaren als heftruckchauffeur in het magazijn.
Marco staat altijd voor iedereen klaar.
Zo ook voor collega Richard, die een pakket nodig heeft waar hij niet bij kan.
Marco snelt ter hulp en haalt eerst de kleinere dozen weg.
Richard kijkt toe.
Wil hij erbij komen, moet hij de bocht iets ruimer nemen.
O, nee!
Bij het achteruitrijden raakt hij Richard.
Marco kan niet op tijd remmen en rijdt over zijn been.
Richard breekt zijn been en kan drie maanden niet werken.

(Beeldtekst: Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.)

VOICE-OVER VROUW: Dit is slechts één voorbeeld van alle ernstige ongevallen met aanrijdingen met een voertuig die zich jaarlijks in ons land voordoen.
De gevolgen zijn groot.
Zo overlijden er naar verhouding vaker slachtoffers van aanrijdingen dan bij de meeste andere soorten ongevallen.

(Beeldtekst: Waar ging het mis?)

Vaak gaat het mis doordat bestuurder en slachtoffer elkaar niet goed horen of zien, of omdat een slachtoffer op de verkeerde plek staat.
Zo gebeuren aanrijdingen vaak bij het voor- of achteruitrijden of bij het draaien en manoeuvreren.

(De animatie spoelt terug.)

Maar er kunnen natuurlijk ook andere dingen misgaan.
Iedereen vergeet weleens iets of wil even snel iets doen, net als Marco.
We zijn allemaal mensen.
Maar waar moet je op letten bij het rijden op een voertuig?
Zorg dat je elkaar goed kunt zien en horen.

(Beeldtekst: Kun je elkaar zien en horen? Een vinkje.)

Rij of loop alleen waar dat kan en mag en houd elkaar in de gaten.

(Beeldtekst: Rij alleen waar dat mag. Een vinkje.)

Zorg dat voetgangers op het voetpad lopen.

(Beeldtekst: Lopen voetgangers op het voetpad? Een vinkje. Richard staat op het voetpad.)

Controleer of je veilig kunt rondrijden.

(Beeldtekst: Is het veilig? Een vinkje. Richard gebaart naar Marco dat hij verder kan rijden.)

Rij alleen op een voertuig als je daarvoor bevoegd bent.

(Beeldtekst: Ben je bevoegd? Een vinkje.)

Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt robijnrood met wit. Beeldtekst: Meer weten? Lerenvoorveiligheid.nl.)

Animatie Contact met gevaarlijke stoffen in besloten ruimtes

VOICE-OVER MAN: Na een dag werken veilig en gezond naar huis.
Logisch.
Toch gaat het soms mis.
Een voorbeeld uit de praktijk.

(Een animatie.)

Dit is Jan, hij maakt een oven schoon.
De zuurstofmeter werkt niet maar het programma van de oven is afgelopen en geborgd dus het zal wel goed zijn.
Zijn collega Milan assisteert.
Beiden weten niet dat na afloop van het programma de oven nog vol zit met gevaarlijke stof.
Dan zakt Jan in elkaar.
Milan roept een andere collega en helpt Jan, maar dan zakt ook hij in elkaar.
De bedrijfshulpverlener gaat de oven in en geeft beiden zuurstof.
Uiteindelijk haalt de brandweer hen eruit.
Ze gaan met spoed naar het ziekenhuis, maar overlijden niet veel later.

(Beeldtekst: Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.)

VOICE-OVER VROUW: Dit is één voorbeeld van de ernstige ongevallen in een besloten ruimte die zich jaarlijks in ons land voordoen.
Het zijn er enkele per jaar, maar de gevolgen zijn vaak ernstig.
Bijna een kwart van de slachtoffers overlijdt.

(Beeldtekst: Waar ging het mis?)

Vaak gaat het mis met de bedrijfshulpverlening.
Deze is in 35 procent van de ongevallen niet in orde.
Ook blijft de gevaarlijke stof vaak onopgemerkt of worden er onvoldoende beschermingsmiddelen gebruikt.
Maar er kunnen natuurlijk ook andere dingen misgaan.
Iedereen vergeet weleens iets of wil even snel iets doen, net als Jan en Milan.
We zijn allemaal mensen.
Maar waar moet je op letten bij het werken in een besloten ruimte?
Controleer van tevoren of je er normaal kunt ademen en of er geen gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan tijdens de werkzaamheden.

(Beeldtekst: Controleer op gevaarlijke stoffen. Een vinkje.)

Zorg voor ventilatie, zodat er voldoende zuurstof blijft.

(Beeldtekst: Is er ventilatie en voldoende zuurstof? Een vinkje.)

Zorg voor een noodplan.

(De tekst 'gebruik het noodplan' wordt afgevinkt.)

En zorg dat iedereen weet wat hij of zij moet doen en op welke veilige manier.

(Beeldtekst: Zorg voor een taakverdeling. Een vinkje.)

Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt robijnrood met wit. Beeldtekst: Meer weten? Lerenvoorveiligheid.nl.)