Val op gelijke hoogte

Icoon val op gelijke hoogte

Val op gelijke hoogte

In de Storybuilder database zijn voor het ongevalstype ‘Val op gelijke hoogte’ 1231 ongevallen met 1233 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 4% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype. Onderaan deze pagina vindt u een animatie en infographic. Deze animatie en infographic geven op een toegankelijke manier de informatie over het ongeval weer.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval valt het slachtoffer door struikelen of uitglijden op de grond. Wanneer het slachtoffer van hoogte naar beneden valt, dan gaat het om een ander ongevalstype. In dat geval gaat het bijvoorbeeld om: ‘Val van een ladder of trapje’, ‘Val van een vaste of beweegbare steiger’, ‘Val van een stilstaand voertuig’ of ‘Val van een dak, vloer of platform’.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht, zijn bijvoorbeeld grip op de vloer of weg, obstakels op de weg, de staat van het loop- of werkoppervlak en de controle over de lichaamsbeweging/de balans van het slachtoffer.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Val op gelijke hoogte. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

Bij de meeste ongevallen was het slachtoffer aan het lopen (55%). Andere bezigheden waren het dragen van voorwerpen (10%), achterwaarts lopen of bewegen (9%), op een vloer of oppervlak stappen (7%), en gehaast lopen of rennen (4%).

De arbeidsmiddelen

De meeste slachtoffers vielen op een harde vloer (96%). In 9% van de gevallen viel het slachtoffer op een betonvloer binnen een gebouw, bij 8% op tegels, 6% op bestrating, 5% op linoleum, 3% op beton buiten, en 3% op een stalen oppervlak buiten. In 21% van de gevallen was het niet duidelijk op voor soort harde vloer iemand viel.

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalUitgegledenGestruikeldVerkeerde bewegingVerkeerde positie/ lichaamshoudingOnbekend0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenGrip op vloer/ loop- of werkoppervlakObstakels op de weg/ routeControle van lichaams(beweging)/balansOppervlaktegesteldheidPreventie van externekrachtuitoefening op het lichaamen/of botsing0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Het meest voorkomend was het verlies van grip op de vloer of het loop- of werkvlak. Dit kwam bijvoorbeeld omdat de vloer nat was nadat deze was schoongemaakt, door morsen, lekkage, stof of vuil, omdat het oppervlak glad was door sneeuw, ijs of een bevroren ondergrond, of door slechte schoenen. Ook kwam het voor dat obstakels op de weg aanwezig waren. Dat betrof bijvoorbeeld rondslingerende gereedschappen, materialen, hulpmiddelen, meubilair, of onveilig neergelegde kabels, draden, slangen of touwen.

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidPlannen en proceduresMateriaalErgonomie/ Man machine interface(MMI)Tegenstrijdige belangenCommunicatie en coördinatieCompetentieBeschikbaarheid van mensen0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 1231 ongevallen van het type: Val op gelijke hoogte opgenomen waarbij 1233 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (70%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de leeftijd van slachtoffers;
 • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
 • de aard van het letsel;
 • de plaats van het letsel.

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de andersoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersVal op gelijke hoogteAndere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Val op gelijke hoogte.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferVal op gelijke hoogteAndere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk) Niet -permanent letsel(Vermoedelijk)Permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 91% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 8% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 1% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingVal op gelijke hoogteAndere ongevallen in StorybuilderBotbreukenWonden enoppervlakkige letsels(Hersen)schuddingen eninwendige letselsTraumatischeamputaties (verlies vanledematen)0%10%20%30%40%50%60%70%80%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingVal op gelijke hoogteAndere ongevallen in StorybuilderOnderste ledematenBovenste ledematenHoofdRomp en organen0%10%20%30%40%50%60%70%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de sector waarin het bedrijf actief is;
 • de werkomgeving.

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 88 Maatschappelijkedienstverlening zonder overnachtingSBI 86 GezondheidszorgSBI 87 Verpleging, verzorging enbegeleiding met overnachtingSBI 56 Eet- en drinkgelegenhedenSBI 32 Vervaardiging van overigegoederenSBI 85 OnderwijsSBI 26 Vervaardiging van computers…SBI 26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurSBI 78 Arbeidsbemiddeling,uitzendbureaus en personeelsbeheerSBI 47 Detailhandel (niet in auto's)SBI 70 Holdings (geen financiële), co…SBI 70 Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadviseringSBI 93 Sport en recreatie0%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 6% van de ongevallen in Storybuilder een val op gelijke hoogte is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 4%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

 • Ziekenhuizen (SBI 8610): 28% van de ongevallen in Storybuilder is een val op gelijke hoogte.

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Val op gelijke hoogte is deze informatie beschikbaar voor 815 van de 1231 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingProductie gebied,fabriek, werkplaatsRuimte gebruikthoofdzakelijk vooropslag, laden,lossenGezondheidvestiging, prive-ziekenhuis,ziekenhuis,verpleeghuisBouw - gebouwwordt gebouwdKantoor,vergaderzaal,bibliotheek, enz.0%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Animatie en infographic

Het programmateam Veilig Werken wil met praktische hulpmiddelen professionals helpen de werkvloer veiliger te maken. Dit doen we onder andere met een serie van animaties en infographics over diverse type ongevallen. Ons doel is om op een laagdrempelige manier verhalen, feiten en lessen weer te geven om complexe informatie toepasbaar maken op de werkvloer. Een overzicht van alle animaties en infographics vindt u op deze webpagina.

Ook voor het ongevalstype 'Val op gelijke hoogte' is een animatie en infographic ontwikkeld. Met de infographics heeft u op 1 A4-tje een herkenbaar praktijkverhaal, een overzicht van de belangrijkste cijfers en direct toe te passen acties om dit type ongevallen te helpen voorkomen.  De animaties brengen daarbij aan de hand van een concreet voorbeeld in beeld hoe makkelijk het mis kan gaan. Maar het kan ook anders. Daarom bevriezen we het moment dat het misgaat en laten we zien hoe het ook anders kan.

De animatie kunt u hieronder bekijken. De infographic en animatie kunt u ook downloaden, zodat u deze kunt inzetten binnen uw eigen organisatie. 

Deze animatie toont wat werknemers en werkgevers kunnen doen om bedrijfsongelukken te voorkomen die te maken hebben met vallen op gelijke hoogte.

Een animatie.

VOICE-OVER MAN: "Na een dag werken veilig en gezond naar huis. Logisch. Toch gaat het soms mis. Een voorbeeld uit de praktijk. Dit is Jan. Jan werkt al 35 jaar bij een bedrijf dat diervoeding produceert. Hij heeft de opdracht om duivenvoer te maken. Hiervoor heeft hij een grondstof nodig die is opgeslagen in het magazijn. In het magazijn ziet Jan dat de grondstof die hij nodig heeft achter een andere pallet staat. Met behulp van een handpalletwagen verplaatst hij de voorste pallet. Hierbij scheurt een zak en lekt er wat kippengrit op de vloer. Als Jan vervolgens weer met de handpalletwagen richting de grondstof loopt die hij nodig heeft, glijdt hij uit over het kippengrit. Hij heeft zijn kruisbanden ingescheurd en een spier is afgescheurd. Jan moet geopereerd worden en kan pas na een aantal weken weer aan het werk."

Beeldtekst: Eén van de vele waargebeurde ongevallen

VOICE-OVER VROUW: "Dit is slechts één voorbeeld van alle ernstige ongevallen die zich jaarlijks in ons land voordoen waarbij het slachtoffer op gelijke hoogte valt. In de meeste gevallen houden de slachtoffers tijdelijk letsel over aan het ongeval."

Beeldtekst: Waar ging het mis?

VOICE-OVER VROUW: "Deze ongevallen gebeuren vaak omdat het slachtoffer uitglijdt over een gladde vloer die bijvoorbeeld net is schoongemaakt. Of omdat het slachtoffer over rondslingerende gereedschappen of andere materialen struikelt."

Een terugspoelknop verschijnt en de animatie wordt teruggespoeld tot het moment waarop Jan de handpalletwagen gaat gebruiken.

VOICE-OVER VROUW: "Iedereen vergeet weleens iets of wil even snel iets doen. Net als Jan. We zijn allemaal mensen. Maar waar moet je op letten om niet uit te glijden of te struikelen?"

Beeldtekst: Verwijder obstakels

VOICE-OVER VROUW: "Zorg dat obstakels op de werkvloer zijn opgeruimd voordat je aan het werk gaat."

Beeldtekst: Zorg voor een schone vloer

VOICE-OVER VROUW: "Zorg voor een schone en droge werkvloer."

Beeldtekst: Vloer beschadigd? Geef dit dan duidelijk aan

VOICE-OVER: "Is de vloer beschadigd? Geef dit dan duidelijk aan, zodat jouw collega’s veilig kunnen werken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat."

Beeldtekst: Meer weten? lerenvoorveiligheid.nl

Het logo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

 •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
 •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie