Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar veiligheidsinterventies. Op deze manier helpen wij arboprofessionals bij het vinden van geschikte veiligheidsinterventies voor hun organisatie. Ook kunnen arboprofessionals eigen praktijkervaringen met interventies delen. Want door ervaringen te delen, kunnen we van elkaar leren. Zo werken we samen aan een veilige werkplek voor iedereen. 

Onderzoek naar veiligheidsinterventies

Meer inspiratie? Bekijk de praktijkvoorbeelden

In onderstaande carrousel staan voorbeelden van veiligheidsinterventies die zijn aangedragen door professionals uit de praktijk. De eigen ervaring met de interventie staat hierbij centraal. Door ervaringen te delen, kunnen we met en van elkaar leren. U kunt door de carrousel scrollen, om alle aangedragen interventies te bekijken. De ervaren effectiviteit van de beschreven interventies is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.