Het ongevalstype Val van ladder of trapje komt regelmatig voor. Deze analyse wordt jaarlijks bijgewerkt en gaat nu over de periode van 2020 tot en met 2021. In deze analyse zijn ongevallen door een val van een ladder meegenomen waarvoor een complete MLvO beschikbaar is; in totaal gaat het om 196 ongevallen. Dit is ongeveer 8% van de ongevallen in de dataset.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval valt het slachtoffer van een (mobiele of vaste) ladder, inclusief touwladders of verplaatsbare trapjes.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht zijn bijvoorbeeld de plaatsing van de ladder, de conditie van de ladder of trap, de positie van het slachtoffer op de ladder of trap, en de controle over de lichaamsbeweging/balans van het slachtoffer.

Een val van geïntegreerde tredes of sporten zoals die op voertuigen of machines worden in een ander type ongeval beschreven. Verrijdbare trappen vallen ook onder een ander ongevalstype.

Inhoud van deze pagina

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen een rol spelen. In deze analyse bespreken we achtereenvolgens de:

  • activiteiten en werkzaamheden vlak voor het ongeval
  • veiligheidsmaatregelen en gebeurtenissen
  • ladders of trapjes die gebruikt werden
  • gevolgen van het ongeval voor de slachtoffers

Activiteiten en werkzaamheden

De grafiek hieronder geeft de activiteiten van de slachtoffers weer. Bij de meeste ongevallen was het slachtoffer op hoogte aan het werken (45%). Als dit het geval was, is daarna de vraag gesteld welk werk het slachtoffer uitvoerde. Het ging vooral om het installeren of demonteren. Door op de blauw onderstreepte activiteit te klikken kunt u hier meer over zien.

Waar ging het mis?

De onderstaande grafiek laat zien hoe het ongeval kon gebeuren. In de praktijk gaan vaak meerdere dingen tegelijkertijd mis. De ladder was bijvoorbeeld niet beveiligd tegen wegschuiven en deze stond op een natte of gladde ondergrond. Voor elke veiligheidsmaatregel is weergegeven in welk percentage van de ongevallen deze hieraan heeft bijgedragen.

Gebeurtenissen en veiligheidsmaatregelen

Het gaat uiteindelijk mis door een combinatie van falende veiligheidsmaatregelen. Onderstaande grafiek brengt de relevante gebeurtenissen in kaart. Hierbij is weergegeven wat als eerste is voorgevallen.

Door op een onderstreepte gebeurtenis te klikken kunt u per gebeurtenis zien welke veiligheidsmaatregelen relatief vaak niet op orde waren. De grafiek toont de acht veiligheidsmaatregelen die bij deze gebeurtenis het vaakst faalden, op voorwaarde dat dit bij meer dan 5% van de ongevallen gebeurde.

De ladders

De slachtoffers vallen meestal van een verplaatsbare ladder (73%). Daarnaast valt 14% van de slachtoffers van een trapje, keukentrap of A-ladder en 10% van een vaste ladder.

De gevolgen voor slachtoffers

Van alle 196 ongevallen in de dataset waarbij een slachtoffer van een ladder is gevallen is van het slachtoffer met het ernstigste letsel bekend wat de gevolgen waren. Soms valt er bij een ongeval meer dan één slachtoffer; bij dit ongevalstype komt dat vrijwel nooit voor. In minder dan 1% van de ongevallen is er meer dan één slachtoffer. Het merendeel van de slachtoffers is man (90%), gemiddeld waren de slachtoffers 46 jaar oud. De gevolgen van de meldingsplichtige ongevallen die in de MLvO zijn opgenomen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

De onderstaande grafieken tonen achtereenvolgens:

  • De hoogte van de val
  • De ondergrond waar het slachtoffer op viel
  • Waar aan het lichaam letsel is ontstaan
  • De aard van het letsel en de uiteindelijke gevolgen voor het slachtoffer

De onderstaande grafiek laat zien waar aan het lichaam de slachtoffers letsel opliepen. Door op de onderstreepte categorie te klikken kunt u zien waar het letsel precies optrad.

De onderstaande grafiek geeft inzicht in de uiteindelijke gevolgen van het ongeval voor de slachtoffers. Door op de onderstreepte categorie te klikken kunt u meer informatie bekijken over de aard van het bijbehorende letsel van deze slachtoffers (hierbij kan een slachtoffer meerdere letsels hebben).