Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet toegepast wetenschappelijk onderzoek waarin we ons richten op onderwerpen waar behoefte is aan extra (veiligheids)kennis. Met deze onderzoeken gaan we dieper in op een onderwerp, door uitgebreidere analyses van ongevallen te doen en door het onderwerp in een breder perspectief te plaatsen. Voor deze onderzoeken maakt het RIVM gebruik van beschikbare ongevalsdata, literatuuronderzoek, externe databronnen en nieuwe onderzoeksmethoden.

Onderzoeken

Ontwikkelingen

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan door. Als het gaat om veilig werken zijn automatisering, robotisering en flexibilisering actuele thema's. Wat zijn de mogelijke gevolgen van dit soort ontwikkelingen voor de veiligheid op de werkvloer? Met onder ander verdiepende onderzoeken brengt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de stand van zaken in kaart en de mogelijke gevolgen voor beleid en praktijk.

Lees meer over Ontwikkelingen

 

Onderzoeksthema's

Rapporten en publicaties