Extreme belasting van lichaamsdelen

Icoon extreme belasting van lichaamsdelen

Extreme belasting van lichaamsdelen

In de Storybuilder database zijn voor het ongevalstype ‘Extreme belasting van lichaamsdelen’ 153 ongevallen met 153 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 0,5% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval loopt het slachtoffer ernstig letsel op door ongecontroleerde bewegingen zoals zich verstappen, verkeerd van een object afspringen, teveel kracht zetten, zich verdraaien, verrekken, etc. Het gaat hierbij om letsel dat optreedt door een plotselinge gebeurtenis, en dus niet om langdurige blootstelling bij lichaamsbelasting.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht, zijn bijvoorbeeld de controle van de lichaamsbeweging / de balans van het slachtoffer, de beheersing van lichaamskracht, de lichaamshouding/positie van het slachtoffer en de conditie of staat van het arbeidsmiddel.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Extreme belasting van lichaamsdelen. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

Vlak voor het ongeval waren de slachtoffers bezig met het verplaatsen van (zware) objecten (57%), rondlopen (28%), of gebruikten ze handgereedschap (5%). Dat deden ze tijdens veel verschillende activiteiten. De meest voorkomende waren logistieke activiteiten (35%), sport (12%), onderhoudswerkzaamheden (10%) en bouwwerkzaamheden (8%).

De arbeidsmiddelen

De meest voorkomende arbeidsmiddelen waren systemen voor gesloten of open transport en opslag (25%). Hieronder vallen bijvoorbeeld verplaatsbare transportsystemen en transportwagens, verplaatsbare containers, en diverse verplaatsbare kleine en middelgrote verpakkingen. Materialen, objecten, producten, onderdelen van machines en voertuigen speelden een rol bij 17% van de ongevallen. Hieronder vallen grove bouwmaterialen zoals balken en bekistingen, bakstenen, delen van machines en voertuigen, en opgeslagen producten. Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting en huishoudelijke apparaten kwamen voor bij 10% van de ongevallen.

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalTe veel kracht gezetExtreme lichaamsbewegingOnbekend0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenControle van lichaams(beweging)/balansBeheersing van (toepassing van)lichaamskrachtLichaamshouding/ positieConditie/ staat van het arbeidsmiddel0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Het meest voorkomend was een gebrek aan controle over de lichaamsbeweging/balans. Dit kwam bijvoorbeeld omdat het slachtoffer zich verstapte, de balans verloor, of een verminderde fysieke conditie had. Ook kwam het vaak voor dat het slachtoffer onbeheerste of bovenmatige spierkracht uitoefende op gereedschap of een object. Dat kwam bijvoorbeeld omdat het gewicht dat het slachtoffer hanteerde te zwaar was om zonder mechanische hulp te hanteren of door een verminderde fysieke conditie van het slachtoffer.

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidErgonomie/ Man machine interface(MMI)MateriaalTegenstrijdige belangenPlannen en proceduresCommunicatie en coördinatieCompetentieBeschikbaarheid van mensen0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 153 ongevallen van het type: Extreme belasting van lichaamsdelen opgenomen waarbij 153 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (87%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

  • de leeftijd van slachtoffers;
  • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
  • de aard van het letsel;
  • de plaats van het letsel.

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de andersoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersExtreme belasting van lichaamsdelenAndere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Extreme belasting van lichaamsdelen.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferExtreme belasting van lichaamsdelenAndere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk) Niet -permanent letselOnbekende ernst letsel(Vermoedelijk)Permanent letselOverleden0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 87% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 12% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 1% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingExtreme belasting van lichaamsdelenAndere ongevallen in StorybuilderBotbreuken(Hersen)schuddingenen inwendigeletselsOntwrichtingen,verstuikingen enverrekkingenWonden enoppervlakkigeletselsTraumatischeamputaties (verliesvan ledematen)0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingExtreme belasting van lichaamsdelenAndere ongevallen in StorybuilderOndersteledematenBovensteledematenHoofdRomp en organenRug, inclusiefruggengraat enrugwervels0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

  • de sector waarin het bedrijf actief is;
  • de werkomgeving.

Sectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 86 GezondheidszorgSBI 84 Openbaar bestuur, overheids…SBI 84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringenSBI 87 Verpleging, verzorging enbegeleiding met overnachtingSBI 88 Maatschappelijkedienstverlening zonder overnachtingSBI 27 Vervaardiging van elektrischeapparatuurSBI 56 Eet- en drinkgelegenhedenSBI 85 OnderwijsSBI 93 Sport en recreatieSBI 29 Vervaardiging van auto's,aanhangwagens en opleggersSBI 71 Architecten, ingenieurs en tec…SBI 71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle0%2%4%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 1% van de ongevallen in Storybuilder een extreme belasting is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 0,5%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Extreme belasting van lichaamsdelen is deze informatie beschikbaar voor 108 van de 153 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingRuimte gebruikthoofdzakelijk vooropslag, laden,lossenProductie gebied,fabriek, werkplaatsGezondheidvestiging, prive-ziekenhuis,ziekenhuis,verpleeghuisIndoorsportcentrum -sporthal,fitnessruimte,overdekt zwembadOnderhoud gebied,reparatiewerkplaats0%10%20%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

  •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
  •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie