Geraakt door een rollend of glijdend object

Icoon geraakt door een rollend of glijdend object

Geraakt door een rollend of glijdend object

In de Storybuilder database zijn voor het ongevalstype ‘Geraakt door rollend of glijdend object’ 243 ongevallen met 245 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 0,8% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval wordt het slachtoffer geraakt door een object dat rolt of schuift over de grond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rollende containers. Als het slachtoffer wordt geraakt door een voertuig, dan gaat het om het ongevalstype “Aanrijding”.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht zijn bijvoorbeeld de beveiliging tegen het onbedoeld in beweging komen van een object, beheersing bij glijden/rollen van een object, het voorkomen van het betreden van de gevarenzone, de plaatsing van het voorwerp, vlakheid van de vloer/ondergrond en de baanbeveiliging (routegeleiding).

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Geraakt door rollend of glijdend object. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

De meeste slachtoffers waren bezig met het werken met of hanteren van het object (47%). Het ging dan bijvoorbeeld mis bij het laden of lossen, vervangen of verplaatsen van het object. Een kleiner deel, 11% van de slachtoffers, was bezig met vastmaken of losmaken van het object. Een ander deel van de slachtoffers werkte in de nabijheid van het object. Hiervan was 30% van de slachtoffers wel betrokken bij de handelingen met het object en 8% van de slachtoffers niet betrokken bij de handelingen met het object.

De arbeidsmiddelen

De meest voorkomende arbeidsmiddelen waren systemen voor gesloten of open transport en opslag (38%). Hieronder vallen bijvoorbeeld rolcontainers, rolwagens, transportwagens en bagagekarretjes (13%), vorkheftrucks/palettenwagens (6%), en voertuigen waarop loopkranen en vaste of mobiele kranen zijn gemonteerd (4%). Materialen, objecten, producten of onderdelen van machines en voertuigen speelden een rol bij 18% van de ongevallen. Hieronder vallen grove bouwmaterialen zoals balken (10%) en opgeslagen producten op rollen of spoelen (3%).

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalGevarenzone gecreëerdSlachtoffer in gevarenzoneOnbekend0%10%20%30%40%50%60%70%80%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenBeveiliging tegen onbedoeld inbeweging komenBeheersing bij het glijden/ rollen vanhet objectLocatie/ positie van het slachtoffer(voorkomen van het binnentreden inde gevarenzone)Plaatsing van het voorwerpVlakheid van de vloer/ ondergrondRoutegeleiding/ bescherming0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Het meest voorkomend was het falen van de beveiliging tegen onbedoeld in beweging komen. Dit kwam bijvoorbeeld doordat de borging/beveiliging faalde, door een externe kracht, doordat de borging/beveiliging verwijderd was of doordat er geen de borging/beveiliging aanwezig was.

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidPlannen en proceduresCompetentieCommunicatie en coördinatieMateriaalErgonomie/ Man machine interface(MMI)Tegenstrijdige belangenBeschikbaarheid van mensen0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 243 ongevallen van het type: Geraakt door rollend of glijdend object opgenomen waarbij 245 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (94%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de leeftijd van slachtoffers;
 • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
 • de aard van het letsel;
 • de plaats van het letsel.

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de andersoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersGeraakt door rollend of glijdend objectAndere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Geraakt door rollend of glijdend object.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferGeraakt door rollend of glijdend objectAndere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk) Niet -permanent letsel(Vermoedelijk)Permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 76% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 20% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 4% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingGeraakt door rollend of glijdend objectAndere ongevallen in StorybuilderBotbreuken(Hersen)schuddingenen inwendigeletselsWonden enoppervlakkigeletselsTraumatischeamputaties (verliesvan ledematen)Soort letselonbekend of nietgespecificeerd0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingGeraakt door rollend of glijdend objectAndere ongevallen in StorybuilderOnderste ledematenBovenste ledematenHoofdRomp en organen0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de sector waarin het bedrijf actief is;
 • de werkomgeving.

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 42 Grond-, water- en wegenbouw(geen grondverzet)SBI 33 Reparatie en installatie vanmachines en apparatenSBI 82 Overige zakelijkedienstverleningSBI 45 Handel in en reparatie vanauto's, motorfietsen en aanhangers0%5%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 1,6% van de ongevallen in Storybuilder een ongeval met een rollend of glijdend object is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 0,8%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

 • Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten (SBI 46722): 5% van de ongevallen in Storybuilder is een ongeval met rollend of glijdend object
 • Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen (SBI 4711): 5% van de ongevallen in Storybuilder is een ongeval met rollend of glijdend object
 • Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (SBI 4511): 3% van de ongevallen in Storybuilder is een ongeval met rollend of glijdend object

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Geraakt door rollend of glijdend object is deze informatie beschikbaar voor 121 van de 243 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingRuimte gebruikthoofdzakelijk vooropslag, laden,lossenProductie gebied,fabriek, werkplaatsOnderhoud gebied,reparatiewerkplaatsBouw - gebouwwordt gebouwdRuimte permanentopen staat vooropenbare weg -(snelwegen,binnenwegen,parkeerplaatsen,het station of deluchthavenwachtkamers enz.)0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

 •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
 •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie