Contact met een object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt

Icoon contact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt

Contact met een object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt

In de Storybuilder database zijn voor het ongevalstype ‘Contact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt.’ 762 ongevallen met 763 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 2% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval raakt het slachtoffer gewond bij het handmatig dragen of gebruiken van een object. Het gaat dan bijvoorbeeld om vingers die klem komen te zitten bij het inklappen van een tafel, of zich snijden bij het vastgrijpen van een scherp voorwerp zoals glas. Het slachtoffer kan hierbij het object zelf hanteren, of letsel oplopen doordat iemand anders het object in zijn handen heeft. Als iemand anders het object in handen heeft, kan het gaan om aangedreven handgereedschap (slijptollen, hogedrukreinigers, lasers, branders, lasapparaten) of niet aangedreven handgereedschap (messen, hamers, beitels, etc.). Wanneer het slachtoffer zelf handgereedschap gebruikt, gaat het om het ongevalstype ‘Contact met handgereedschap, door slachtoffer zelf gehanteerd’.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht, zijn bijvoorbeeld de positie van het lichaam, het verkeerd vasthouden van het object, de staat/conditie van het object, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de manier waarop het object is beveiligd om onbedoeld in beweging te komen, en de keuze van gereedschap.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Contact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt.. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

In de meeste gevallen ging het mis bij het hanteren of het verrichten van handmatige handelingen aan het object (84% van de ongevallen). In 47% van de ongevallen was het slachtoffer zelf actief betrokken bij het object. In de overige gevallen was het iemand anders die de handelingen verrichtte met het object. Voorbeelden van handmatige handelingen van het slachtoffer waren bijvoorbeeld het dragen van een object (15%), het horizontaal verplaatsen van het object (10%), en het verticaal verplaatsen van het object (6%). Voor de overige 40% was niet bekend welke werkzaamheden het slachtoffer uitvoerde vlak voor het ongeval.

De arbeidsmiddelen

De slachtoffers werden door verschillende objecten getrokken. Het meest voorkomende arbeidsmiddel was de categorie van materialen, voorwerpen, onderdelen van machines en voertuigen, en breukmateriaal (49% van de ongevallen). Hieronder vallen bouwmaterialen (22% van de ongevallen), onderdelen van machines en voertuigen (8% van de ongevallen), en bewerkte stukken en elementen van machinewerktuigen (7%).

Bij 16% van de ongevallen was een systeem voor gesloten of open transport en opslag betrokken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om installaties voor heffen, vastmaken en grijpen (4%) en transportwagentjes (3%). Aangedreven en niet-aangedreven handgereedschap komt voor bij 8% van de ongevallen.

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalPlotselinge onverwachte bewegingGecontroleerde beweging binnen degevarenzoneOngecontroleerde beweging binnende gevarenzonePlotseling onbedoeld in bewegingkomenOnbekend0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenPositie van lichaam(sdelen)Positie van/ grip op het gereedschap/arbeidsmiddelStaat/ conditie van het gereedschap/arbeidsmiddelPersoonlijke beschermingsmiddelen(PBM)Beveiliging tegen onbedoeld inbeweging komenKeuze van het gereedschap/arbeidsmiddelOpbergen van voorwerp (gereedschap)0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Het meest voorkomend was een verkeerde positie van het lichaam of lichaamsdelen. Dit kwam bijvoorbeeld omdat de hand op een object werd gehouden die in de richting van een ander object bewoog of omdat de persoon op de verkeerde plaats was. Ook komt het voor dat de hand op een object werd gehouden, terwijl een ander object in de richting van de hand bewoog waardoor een deel van het lichaam bekneld raakte. Ook kwam het regelmatig voor dat de positie of de grip op het arbeidsmiddel niet in orde was. Dit kwam bijvoorbeeld omdat het slachtoffer zijn grip op het arbeidsmiddel verloor.

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidPlannen en proceduresErgonomie/ Man machine interface(MMI)CompetentieMateriaalCommunicatie en coördinatieTegenstrijdige belangenBeschikbaarheid van mensen0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 762 ongevallen van het type: Contact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt. opgenomen waarbij 763 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (93%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de leeftijd van slachtoffers;
 • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
 • de aard van het letsel;
 • de plaats van het letsel.

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de andersoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersContact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt.Andere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Contact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt..

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferContact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt.Andere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk)Permanent letsel(Vermoedelijk) Niet -permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 62% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 31% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 7% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingContact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt.Andere ongevallen in StorybuilderBotbreukenWonden enoppervlakkige letselsTraumatischeamputaties (verlies vanledematen)(Hersen)schuddingen eninwendige letsels0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingContact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt.Andere ongevallen in StorybuilderBovenste ledematenOnderste ledematenHoofdRomp en organen0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de sector waarin het bedrijf actief is;
 • de werkomgeving.

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 93 Sport en recreatieSBI 29 Vervaardiging van auto’s,aanhangwagens en opleggersSBI 84 Openbaar bestuur,overheidsdiensten en verplichtesociale verzekeringen0%2%4%6%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 3,6% van de ongevallen in Storybuilder een ongeval door contact met een door iemand gedragen object is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 2,4%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

 • Inzameling van onschadelijk afval (SBI 3811): In 6% van de gevallen in Storybuilder is sprake van contact met een gedragen object.
 • Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (SBI 2829): In 6% van de gevallen in Storybuilder is sprake van contact met een gedragen object.
 • Vervaardiging van overige producten van metaal (SBI 2599): In 6% van de gevallen in Storybuilder is sprake van contact met een gedragen object.
 • Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen (SBI 4673): In 6% van de gevallen in Storybuilder is sprake van contact met een gedragen object.

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Contact met object dat door iemand wordt gedragen of gebruikt. is deze informatie beschikbaar voor 495 van de 762 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingProductie gebied,fabriek, werkplaatsRuimte gebruikthoofdzakelijk vooropslag, laden,lossenBouw - gebouwwordt gebouwdBouw - gebouwwordt gesloopt,gerepareerd,onderhoudenOnderhoud gebied,reparatiewerkplaats0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

 •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
 •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie