Vallen van een trap of helling

Icoon vallen van een trap of helling

Vallen van een trap of helling

In de Storybuilder database zijn voor het ongevalstype ‘Vallen van een trap of helling’ 410 ongevallen met 410 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 1% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval valt het slachtoffer van een vaste of verrijdbare trap of helling. Bij een verrijdbare trap kan het bijvoorbeeld gaan om een vliegtuigtrap en bij een helling om een rolstoelopgang of steile wand. Wanneer het slachtoffer van een trapladder valt, gaat het om het ongevalstype ‘Val van ladder’.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht, zijn bijvoorbeeld de controle over de lichaamsbeweging/ de balans van het slachtoffer, de conditie van de trap of de hellingbaan, het ontwerp van de trap of hellingbaan, de staat van de onderdelen, en de stabiliteit en constructie van de trap of hellingbaan.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Vallen van een trap of helling. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

Bij de meeste ongevallen ging het slachtoffer de trap op of af (79%). Daarbij werd soms ook een voorwerp gedragen (27%). Een kleiner deel van de slachtoffers (15%) was speciale activiteiten aan het uitvoeren op de trap of helling, zoals schoonmaken, schilderen, inspecteren, repareren of monteren. Een klein deel van de slachtoffers (4%) ging een helling op of af.

De arbeidsmiddelen

De meeste slachtoffers vielen van een vaste trap (91%), een beperkt deel viel van een steile helling (8%).

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalMisstapUitgegleden/ gestruikeldTrap verlies verbinding, glijdt weg ofstort inSlachtoffer wordt onwelDeel van trap ontbreekt/ faaltSlachtoffer wordt van trap geduwdOnbekend0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenControle van lichaam (beweging &balans)Conditie van het oppervlak (van trap/hellingbaan)Ontwerp van de trap of helling(baan)Staat van de (constructieve)onderdelenStabiliteit en constructieve bevestiging(bouwkundig)0%10%20%30%40%50%60%70%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Het meest voorkomend was een gebrek aan controle over de lichaamsbeweging / de balans van het slachtoffer. Dit kwam bijvoorbeeld omdat het slachtoffer iets vasthield, de handleuning niet gebruikte, slecht zicht had, met gehaaste pas liep, of glad of ongeschikt schoeisel droeg. Ook de conditie van de trap of hellingbaan was vaak niet in orde. Dit kwam bijvoorbeeld vanwege een nat of glad oppervlak, geen of slechte staat van de anti-slip, of de aanwezigheid van voorwerpen op traptreden die ervoor zorgde dat het slachtoffer uitgleed of struikelde.

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidErgonomie/ Man machine interface(MMI)Plannen en proceduresMateriaalTegenstrijdige belangenCompetentieCommunicatie en coördinatieBeschikbaarheid van mensen0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 410 ongevallen van het type: Vallen van een trap of helling opgenomen waarbij 410 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (66%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de leeftijd van slachtoffers;
 • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
 • de aard van het letsel;
 • de plaats van het letsel.

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de andersoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersVallen van een trap of hellingAndere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Vallen van een trap of helling.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferVallen van een trap of hellingAndere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk) Niet -permanent letsel(Vermoedelijk)Permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 89% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 9% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 2% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingVallen van een trap of hellingAndere ongevallen in StorybuilderBotbreuken(Hersen)schuddingenen inwendigeletselsWonden enoppervlakkigeletselsTraumatischeamputaties (verliesvan ledematen)Ontwrichtingen,verstuikingen enverrekkingen0%10%20%30%40%50%60%70%80%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingVallen van een trap of hellingAndere ongevallen in StorybuilderOndersteledematenBovensteledematenHoofdRug, inclusiefruggengraat enrugwervelsRomp en organen0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de sector waarin het bedrijf actief is;
 • de werkomgeving.

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 56 Eet- en drinkgelegenhedenSBI 88 Maatschappelijkedienstverlening zonder overnachtingSBI 86 GezondheidszorgSBI 85 OnderwijsSBI 47 Detailhandel (niet in auto's)SBI 87 Verpleging, verzorging enbegeleiding met overnachtingSBI 50 Vervoer over water0%5%10%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 2,6% van de ongevallen in Storybuilder een val van een trap of helling is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 1,3%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

 • Winkels in overige artikelen (SBI 477): 13% van de ongevallen in Storybuilder is een val van trap of helling

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Vallen van een trap of helling is deze informatie beschikbaar voor 286 van de 410 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingKantoor,vergaderzaal,bibliotheek, enz.Productie gebied,fabriek, werkplaatsBouw - gebouwwordt gebouwdRuimte gebruikthoofdzakelijk vooropslag, laden,lossenRestaurant,recreatieruimte,tijdelijkehuisvesting (metinbegrip vanmusea, auditoria,stadions, beurzenenz.)0%10%20%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

 •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
 •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie