Te snelle (de)compressie

Icoon decompressie

Te snelle (de)compressie

In de Storybuilder database zijn 7 ongevallen met 7 slachtoffers opgenomen van het ongevalstype ‘Contact met schadelijke atmosfeer via ademapparatuur’. In de Storybuilder database zijn meer dan 30.000 ongevallen opgenomen tussen 1998 en 2014. Dit is daarmee een zeldzaam ongevalstype dat ongeveer 1 keer per 2 jaar voorkomt in de database (0,02% van alle ongevallen in de database). Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype. Vanwege deze lage aantallen wordt deze informatie beperkt tot de hoofdlijnen.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval krijgt het slachtoffer te maken met de gevolgen van overdruk of onderdruk tijdens duikwerkzaamheden. Overdruk of onderdruk treedt op bij te snelle afdaling of te snelle stijging in het water, en onjuist gebruik of falen van decompressietanks bij duiken. Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht zijn, het klaren van de neus/oren, veilige snelheid van afdalen en opstijgen bij het duiken, of de duur van het verblijf op diepte met geschikte decompressiemaatregelen.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Bij deze ongevallen waren de slachtoffers bezig met duiken met behulp van ademapparatuur. Het lukte de slachtoffers veelal niet om (voldoende) te klaren; dat wil zeggen de druk in oor en neusholtes aan te passen. Geen van de 7 slachtoffers in de database is overleden; wel kreeg een deel van de slachtoffers te maken (vermoedelijk) blijvend letsel.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

  •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
  •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie