Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar oorzaken en gevolgen van ernstige ongevallen op de werkvloer. We doen gerichte analyses, bijvoorbeeld per sector, type ongeval, specifiek arbeidsmiddel of beroepsgroep. Ook vertalen we deze analyses naar infographics en animaties. Hierin vermelden we enkele feiten en cijfers over dit soort ongevallen én een aantal belangrijke safety checks. Dat zijn concrete tips om dit type ongeval te voorkomen. Ze zijn bedoeld als praktisch hulpmiddel om in te zetten in een organisatie en zijn daarom beknopt gehouden.

Per sector of type ongeval geven we een overzicht van de belangrijkste cijfers over oorzaken en gevolgen. Wat gebeurde er, waar ging het mis, wat waren de gevolgen voor de slachtoffers?

Voor sommige sectoren of type ongevallen zijn twee versies van deze informatiekaarten beschikbaar. Dit komt omdat we sinds 2020 gebruik maken van twee databases: Storybuilder en Monitor Leren van Ongevallen (MLvO). Bij elke informatiekaart staat aangegeven op welke database ze gebaseerd is. Lees hier meer over het verschil tussen beide databases.

Ongevallen in Nederlandse sectoren

Op deze pagina vindt u gegevens over ernstige arbeidsongevallen in verschillende sectoren in Nederland. Wat voor type ongevallen gebeuren er in de sector, wat zijn de gevolgen van deze ongevallen als het gaat om slachtoffers, verwondingen, ziekenhuisopname en wat zijn de belangrijkste achterliggende oorzaken? 

Verschillende type ongevallen

Op deze pagina vindt u informatie over verschillende soorten ongevallen.  Wat zijn de meestvoorkomende oorzaken van de ongevallen? Wat zijn de gevolgen? En in welke (sub)sectoren vinden de ongevallen het meest plaatst? Naast deze informatie kan u voor diverse ongevallen ook een animatie en infographic bekijken.

Overige analyses

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) krijgt regelmatig verzoeken om analyses over een bepaald thema of categorie uit te voeren. Er staat dan een bepaald arbeidsmiddel of een doelgroep, zoals een leeftijdscategorie, centraal. Ook deze informatie vindt u op deze website. Op deze pagina vindt u de meest recente analyses. 

Incidenten bij Seveso-bedrijven

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) analyseert jaarlijks (potentieel) ernstige incidenten bij chemische bedrijven. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaken, gevolgen en andere aspecten, zoals kenmerken van het slachtoffer en diens letsel. Op deze pagina vindt u meer informatie over het onderzoek en de daarbij behorende publicaties.

Animaties en Infographics

Op deze pagina vindt u een overzicht van de animaties en infographics die wij hebben gemaakt van diverse type ongevallen. Ook heeft u hier de mogelijkheid om deze te downloaden, zodat u ze ook binnen uw organisatie kan inzetten.