Val van een stilstaand voertuig

Icoon van val van een stilstaand voertuig

Val van een stilstaand voertuig

In de Storybuilder database zijn voor het ongevalstype ‘Val van een stilstaand voertuig’ 671 ongevallen met 673 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 2% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval valt het slachtoffer van een stilstaand voertuig. Het kan daarbij om verschillende soorten voertuigen gaan. Ongevallen waarbij onderdelen van het stilstaande voertuig bewegen (zoals op een vuilniswagen), horen ook bij dit ongevalstype. Wanneer het slachtoffer van een voertuig met een bewegend platform (zoals een hoogwerker) valt, gaat het wel om een ander type ongeval. In dat geval gaat het om ‘Val van een beweegbaar platform’.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht zijn bijvoorbeeld; controle over de lichaamsbeweging/de balans van het slachtoffer, de manier waarop het slachtoffer van en naar de werklocatie kan komen, of het oppervlak waar het slachtoffer zich bevindt geschikt is en de hantering van de lading en de aanwezigheid van randbeveiliging.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Val van een stilstaand voertuig. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

Vlak voor het ongeval liep 17% van de slachtoffers over het voertuig, 21% was bezig met het beklimmen van het voertuig en 35% van de slachtoffers stond op het voertuig. De activiteiten die de slachtoffers daarbij uitvoerden waren zeer divers. Van de slachtoffers was 34% bezig met laden en lossen en 20% ging het voertuig in, uit, op of af. Andere bezigheden waren onder andere het vastzetten of losmaken van de lading met een net, canvas of dekzeil (7%), onderhoud of reparatie (6%), vastzetten of losmaken van lading met touwen of spanbanden (5%) of het stabiliseren/verspreiden van de belasting (4%).

De arbeidsmiddelen

Bij de meeste ongevallen vielen slachtoffers van een voertuig bestemd voor transport over land (77%). Meestal ging het hierbij om vrachtwagens met aanhangers bedoeld voor zware lasten (67%). Bij 15% van de ongevallen was een systeem voor opslag of een systeem voor gesloten of open transport betrokken. Dit betrof transportwagentjes (8%), vaste of mobiele kranen (6%) en vracht- en personenliften (2%). In 4% van de gevallen vielen slachtoffers van draagbare of verplaatsbare machines, zoals landbouwmachines of grondverzetmaterieel voor de bouw.

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalSlachtoffer verliest evenwichtVerlies van stabiliteit van het voertuigSterkte van voertuig faalt (instorten ofbreken)Onbekend0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1…100%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenControle van lichaam (beweging &balans)Wijze van toegang naar/ van dewerklocatieGeschiktheid van oppervlak waarop degebruiker zich bevindtHantering van ladingRandbeveiligingBelading/ configuratie van de ladingConstructie met betrekking tot deuitgeoefende belastingOpstelling van het voertuig(horizontaal, stabiel)0%10%20%30%40%50%60%70%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Het meest voorkomend was het verlies van controle over de lichaamsbeweging/de balans van het slachtoffer. Dit kwam bijvoorbeeld door een externe kracht, een nat oppervlak of door specifieke activiteiten van het slachtoffer (zoals zijwaarts stappen of misstappen, achteruitlopen, geen zicht op de grond, of geen handen vrij om zich goed vast te houden).

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidMateriaalPlannen en proceduresErgonomie/ Man machine interface(MMI)CompetentieTegenstrijdige belangenCommunicatie en coördinatieBeschikbaarheid van mensen0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 671 ongevallen van het type: Val van een stilstaand voertuig opgenomen waarbij 673 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (98%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de leeftijd van slachtoffers;
 • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
 • de aard van het letsel;
 • de plaats van het letsel.

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de andersoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersVal van een stilstaand voertuigAndere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Val van een stilstaand voertuig.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferVal van een stilstaand voertuigAndere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk) Niet -permanent letsel(Vermoedelijk)Permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 92% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 6% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 2% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingVal van een stilstaand voertuigAndere ongevallen in StorybuilderBotbreuken(Hersen)schuddingenen inwendigeletselsWonden enoppervlakkigeletselsTraumatischeamputaties (verliesvan ledematen)Ontwrichtingen,verstuikingen enverrekkingen0%10%20%30%40%50%60%70%80%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingVal van een stilstaand voertuigAndere ongevallen in StorybuilderBovensteledematenOndersteledematenHoofdRug, inclusiefruggengraat enrugwervelsRomp en organen0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de sector waarin het bedrijf actief is;
 • de werkomgeving.

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 49 Vervoer over landSBI 52 Opslag en dienstverlening voorvervoerSBI 38 Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding totrecycling0%10%20%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 3,3% van de ongevallen in Storybuilder een val van een stilstaand voertuig is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 2,2%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

 • Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) (SBI 4941): 17% van de ongevallen in Storybuilder is een val van een stilstaand voertuig.
 • Inzameling van onschadelijk afval (SBI 3811): 9% van de ongevallen in Storybuilder is een val van een stilstaand voertuig.
 • Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer (SBI 5229): 7% van de ongevallen in Storybuilder is een val van een stilstaand voertuig.
 • Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.) (SBI 52109): 7% van de ongevallen in Storybuilder is een val van een stilstaand voertuig.

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Val van een stilstaand voertuig is deze informatie beschikbaar voor 446 van de 671 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingRuimte gebruikthoofdzakelijk vooropslag, laden,lossenVervoermiddelen -over land of perspoor - prive ofpubliek (allesoorten: trein, bus,auto enz.)Productie gebied,fabriek, werkplaatsRuimte permanentopen staat vooropenbare weg -(snelwegen,binnenwegen,parkeerplaatsen,het station of deluchthavenwachtkamers enz.)Bouw - gebouwwordt gebouwd0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

 •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
 •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie