Contact met een heet of koud oppervlak of open vlammen

Icoon contact met heet of koud oppervlak

Contact met een heet of koud oppervlak of open vlammen

In de Storybuilder database zijn 45 ongevallen met 49 slachtoffers opgenomen van het ongevalstype ‘Contact met heet of koud oppervlak of open vlammen’. Dit komt neer op ongeveer 0,1% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype. Vanwege de lage aantallen wordt deze analyse beperkt tot de hoofdlijnen.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval komt het slachtoffer in direct contact met hete of koude oppervlakken, raakt deze verwond door hittestraling of is er sprake van direct contact met vlammen. Het gaat bij dit type ongeval om hitte of kou die bedoeld aanwezig is. Bijvoorbeeld bij een verwarmingsketel of oven. Hittestraling of direct contact met vlammen als gevolg van een onbedoelde brand valt onder het ongevalstype ‘Brand’.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht, zijn bijvoorbeeld de controle over het lichaam / de balans van het slachtoffer, in hoeverre het slachtoffer voldoende afstand hield, of het slachtoffer zich in de gevarenzone bevond, verschillende aspecten van de apparatuur (conditie, locatie, isolatie), en de controle van de temperatuur.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Contact met heet of koud oppervlak of open vlammen. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

De activiteiten van de slachtoffers waren divers. Zo waren de slachtoffers bezig met het bedienen van een machine/apparatuur (25%), pleegden ze onderhoud of reparatie (20%), bewerkte of verwerkte ze hete materialen of vloeistoffen (16%), of liepen ze rond (14%). Andere werkzaamheden van de slachtoffers waren: inspecteren en meten (10%), montage (4%), schoonmaken (2%), verhelpen van een storing (2%), en transporteren van goederen (2%). Het grootste deel van de slachtoffers was bekend met de werkzaamheden die ze uitvoerde, bijvoorbeeld omdat dit onderdeel was van hun dagelijks werk.

De arbeidsmiddelen

De slachtoffers hadden contact met verschillende soorten oppervlakten. Voorbeelden hiervan zijn: vast gemonteerde verwerkingsmachines die warmte gebruiken, zoals droog- en bakovens (27%), diverse grove bouwmaterialen en elementen (16%), vaste leidingen voor vloeistoffen (7%), en transportwagentjes (9%). In de meeste gevallen ging het om contact met een heet oppervlak of open vuur/vlammen.

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalOngecontroleerde beweging in derichting van heet oppervlak/ vlammenGecontroleerde beweging in derichting van heet/ extreem koudoppervlak/ vlammenHeet/ extreem koud oppervlak/ vlambeweegt in de richting van slachtofferWerken in de nabijheid van extremekoude/ hitte/ hittestraling0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenControle van lichaams(beweging)/balansLichaamspositie - afstand houdenVoorkomen van binnentredengevarenzoneStaat/ conditie van de apparatuurLocatie/ positie van object/apparatuurControle van de temperatuurIsolatie van apparatuur0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In bijna de helft van de gevallen gebruikten de slachtoffers geen geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen of waren deze niet aanwezig. Deze beschermingsmiddelen hadden de gevolgen van het ongeval kunnen verminderen.

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 45 ongevallen van het type: Contact met heet of koud oppervlak of open vlammen opgenomen waarbij 49 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (84%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

  • de leeftijd van slachtoffers;
  • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
  • de aard van het letsel;
  • de plaats van het letsel.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersContact met heet of koud oppervlak of open vlammen10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Contact met heet of koud oppervlak of open vlammen.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferContact met heet of koud oppervlak of open vlammen(Vermoedelijk)Permanent letsel(Vermoedelijk) Niet -permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 72% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 20% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 8% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingContact met heet of koud oppervlak of open vlammenVerbrandingen,brandwonden enbevriezingBotbreukenWonden enoppervlakkigeletsels(Hersen)schuddingenen inwendigeletselsTraumatischeamputaties (verliesvan ledematen)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingContact met heet of koud oppervlak of open vlammenBovenste ledematenOnderste ledematenHoofdRomp en organen0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 24 Vervaardiging van metalen inprimaire vormSBI 56 Eet- en drinkgelegenhedenSBI 85 OnderwijsSBI 78 Arbeidsbemiddeling,uitzendbureaus en personeelsbeheerSBI 33 Reparatie en installatie vanmachines en apparatenSBI 68 Verhuur van en handel inonroerend goed0%0.5%1%1.5%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.SBI 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Contact met heet of koud oppervlak of open vlammen: 1.1

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 0,5% van de ongevallen in Storybuilder een contact met heet oppervlak is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 0,1%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

  • Vervaardiging van aluminium (SBI 2442): 2% van de ongevallen in Storybuilder is een contact met heet oppervlak
  • Reparatie en onderhoud van machines (SBI 3312): 1% van de ongevallen in Storybuilder is een contact met heet oppervlak

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

  •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
  •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie