Val van een beweegbaar platform

Icoon val van een beweegbaar platform

Val van een beweegbaar platform

In de Storybuilder database zijn voor het ongevalstype ‘Val van een beweegbaar platform’ 491 ongevallen met 529 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 2% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval valt het slachtoffer van een beweegbaar platform. Er zijn allerlei soorten beweegbare platforms. Denk hierbij aan hoogwerkers, hefsteigers en de laadklep van een vrachtwagen. Ook een pallet of werkbak op een heftruck kan als een beweegbaar platform gebruikt worden. Indien het slachtoffer van een niet beweegbaar platform valt, zoals een balkon of bordes, gaat het om een ander ongevalstype. In dat geval gaat het om het ongevalstype ‘Val van een dak, vloer of platform’. Ook wanneer het slachtoffer van andere onderdelen dan een laadklep van een voertuig valt, gaat het om een ander ongevalstype. In dat geval gaat het om ‘Val van een stilstaand voertuig’.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht zijn bijvoorbeeld de werkmethode, de controle over de lichaamsbeweging / de balans van het slachtoffer, de bevestiging van het platform, de randbeveiliging, en de beheersing van de interne stabiliteit.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Val van een beweegbaar platform. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

De activiteiten van het slachtoffer vlak voor het ongeval waren zeer divers. Veel voorkomende activiteiten waren installatie- of constructiewerkzaamheden (32%), laden en lossen (14%), toegang tot hoogte verschaffen (9%), onderhoud plegen (8%), vervoer van goederen (4%), inventariseren of order verzamelen (4%), onderhoud of reparatie van het arbeidsmiddel waar het ongeval mee gebeurde (4%), en inspecteren en meten (4%).

De arbeidsmiddelen

In de meeste gevallen viel het slachtoffer van een systeem voor gesloten of open transport en opslag (97%). Hieronder vallen vracht- en personenliften (51% van alle ongevallen), verplaatsbare transportsystemen zoals vorkheftrucks en (paletten)hefwagens (35% van alle ongevallen) en loopkranen (9% van alle ongevallen). In 3% van de gevallen waar iemand van een beweegbaar platform viel, ging het om een draagbare of verplaatsbare machine, bestemd voor grondbewerking in de bouw of landbouw.

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalSlachtoffer verliest evenwichtPlatform komt losPlatform verliest zijn stabiliteitSterkte faalt (instorten of brekenplatform)Onbekend0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenWerkmethode/ keuze arbeidsmiddelControle van lichaams(beweging)/ b…Controle van lichaams(beweging)/ balansBevestiging van het platform/ cabineRandbeveiligingBeheersing van de interne stabiliteitBedieningsvaardigheid - bij het best…Bedieningsvaardigheid - bij het besturen van het arbeidsmiddelStaat van het steloppervlak, onderst…Staat van het steloppervlak, ondersteuning/ verankeringBeveiliging tegen onbedoeld of onge…Beveiliging tegen onbedoeld of ongewenst in beweging brengen van het arbeidsmiddelMechanische integriteit van het hijs-…Mechanische integriteit van het hijs-/hefmechanismeConstructrieve integriteit van het ma…Constructrieve integriteit van het materieelBelasting van het materieel0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Het meest voorkomend was een verkeerde werkmethode of een verkeerde keuze van het arbeidsmiddel. Zo had er bijvoorbeeld een ander arbeidsmiddel gebruikt moeten worden, of was de werkmethode in principe juist, maar werd deze verkeerd uitgevoerd. Ook ging het regelmatig mis met de toegang tot de werkplek. Zo waren bijvoorbeeld onvoldoende maatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, werden de regels omtrent toegang of gebruik genegeerd, of was de toegang verboden. Wanneer er iets mis was met de bevestiging van het platform, dan was de werkbak of het platform bijvoorbeeld helemaal niet of onjuist gezekerd.

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidPlannen en proceduresMateriaalCompetentieTegenstrijdige belangenCommunicatie en coördinatieErgonomie/ Man machine interface(MMI)Beschikbaarheid van mensen0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 491 ongevallen van het type: Val van een beweegbaar platform opgenomen waarbij 529 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (94%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de leeftijd van slachtoffers;
 • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
 • de aard van het letsel;
 • de plaats van het letsel.

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de andersoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersVal van een beweegbaar platformAndere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Val van een beweegbaar platform.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferVal van een beweegbaar platformAndere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk) Niet -permanent letsel(Vermoedelijk)Permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 86% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 11% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 3% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingVal van een beweegbaar platformAndere ongevallen in StorybuilderBotbreuken(Hersen)schudd…(Hersen)schuddingen en inwendige letselsWonden enoppervlakkigeletselsTraumatischeamputaties(verlies vanledematen)Ontwrichtingen,verstuikingenenverrekkingenSoort letselonbekend ofnietgespecificeerd0%10%20%30%40%50%60%70%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingVal van een beweegbaar platformAndere ongevallen in StorybuilderBovensteledematenOndersteledematenHoofdRomp enorganenRug, inclusiefruggengraat enrugwervelsVerwond deelvan het lichaamnietgespecificeerd0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de sector waarin het bedrijf actief is;
 • de werkomgeving.

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 01 Landbouw, jacht endienstverlening voor de landbouw enjachtSBI 78 Arbeidsbemiddeling,uitzendbureaus en personeelsbeheerSBI 77 Verhuur en lease van auto's,consumentenartikelen, machines enoverige roerende goederenSBI 70 Holdings (geen financiële),concerndiensten binnen eigen concernen managementadviseringSBI 26 Vervaardiging van computersen van elektronische en optischeapparatuurSBI 52 Opslag en dienstverlening voorvervoer0%2%4%6%8%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 2,4% van de ongevallen in Storybuilder een val van een beweegbaar platform is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 1,6%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

 • Teelt van groenten en champignons (SBI 011301): 21% van de ongevallen in Storybuilder is een val van een beweegbaar platform
 • Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst (SBI 016): 6% van de ongevallen in Storybuilder is een val van een beweegbaar platform

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Val van een beweegbaar platform is deze informatie beschikbaar voor 279 van de 491 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingRuimte gebruikthoofdzakelijk vooropslag, laden,lossenProductie gebied,fabriek, werkplaatsBouw - gebouwwordt gebouwdBouw - gebouwwordt gesloopt,gerepareerd,onderhoudenOnderhoud gebied,reparatiewerkplaats0%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

 •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
 •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie