Contact met een schadelijke atmosfeer via ademapparatuur

Icoon Contact met een schadelijke atmosfeer via ademapparatuur

Contact met een schadelijke atmosfeer via ademapparatuur

In de Storybuilder database zijn 13 ongevallen met 14 slachtoffers opgenomen van het ongevalstype ‘Contact met een schadelijke atmosfeer via ademapparatuur’.

Het ongeval in het kort

In de Storybuilder database zijn meer dan 30.000 ongevallen opgenomen tussen 1998 en 2014. Dit is daarmee een zeldzaam ongevalstype dat ongeveer 1 keer per jaar voorkomt in de database (0,04% van alle ongevallen in de database). Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype. Vanwege deze lage aantallen wordt deze informatie beperkt tot de hoofdlijnen.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Slachtoffers die betrokken waren dit type ongeval waren vaak aan het duiken. Ze waren dan bijvoorbeeld bezig met een duikoefening of onderhoud / installatie onder water. Ook kwam het voor dat het slachtoffer andere werkzaamheden uitvoerde waarvoor ademapparatuur gebruikt moest worden zoals bij het betreden van een ruimte met een gevaarlijke atmosfeer.

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante gebeurtenissen hierbij zijn het inademen van onvoldoende zuurstof; inademing van gevaarlijke stoffen via de ademapparatuur of het optreden van overdruk in de ademapparatuur. Een vrij klein deel van de slachtoffers kwam te overleiden; in de overige gevallen was er (vermoedelijk) geen sprake van blijvend letsel.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

  •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
  •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie