Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  wil de wetenschappelijke kennis over veilig werken bij bedrijven brengen en hen stimuleren  aandacht te blijven geven aan het voorkómen van arbeidsongevallen. De kracht zit in de samenwerking met onder meer sector- en kennisorganisaties, veiligheidskundigen en arboprofessionals. Samen met hen ontwikkelt het RIVM praktisch bruikbare  toepassingen als het platform veiligheidsinterventies.nl, animaties, infographics en netwerkbijeenkomsten. 

NVVK

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt intensief samen met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). De NVVK is een ‘safety soulmate’; zo’n 3.000 veiligheidskundigen zijn lid van de NVVK. Een flinke vertegenwoordiging van de beroepsgroep die dagelijks werkt aan het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

Samenwerkingspartners

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt veel samen met organisaties. Zowel met sector-, kennis-, als overheidsorganisaties. In deze samenwerking wordt gekeken hoe het onderzoek en de kennis van het RIVM kunnen bijdragen aan oplossingen en verbeteringen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Het RIVM voert analyses-op-maat uit van ongevalsdata, ontwikkelt animaties en infographics en biedt met specifieke informatie op het niveau van sectoren of type ongevallen inzicht in achterliggende oorzaken. 

 

Ervaringen delen

Het delen van ervaringen en uitdagingen is voor veel veiligheidskundigen heel waardevol. Daarom organiseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) jaarlijks netwerkmiddagen voor professionals op het gebied van veilig werken. Tijdens deze middagen kunnen veiligheidskundigen en arboprofessionals van allerlei sectoren en bedrijven elkaar ontmoeten. Zo laten we elkaar zien waar we aan werken en leren we van elkaar. Ook biedt het RIVM met het online platform veiligheidsinterventies.nl een plek voor het delen van veiligheidsmaatregelen en de ervaringen in de praktijk.

Video's

Het ontstaan van veiligheidsinterventies.nl

In deze video vertellen Paul Hogewoning, Senior HSE Advisor bij Gasunie, en Sander Boukamp, Coordinator Health, Safety & Environment Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe, wat zij hebben bijgedragen aan het platform Veiligheidsinterventies.nl en wat hun ervaringen daarmee zijn.

Lancering veiligheidsinterventies.nl

Interventies kunnen eraan bijdragen de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Daarom heeft het RIVM, samen met veiligheidskundigen, de website veiligheidsinterventies.nl ontwikkeld. Op deze website kunnen veiligheidskundigen hun eigen interventies met anderen delen en nieuwe idee‘n opdoen, zo leggen onderzoekers Marre Lammer en Jakko van Kampen uit.

Leren van Storybuilder

(Een animatie. De kaart van Nederland.)

VOICE-OVER: Per jaar gebeuren er ongeveer 2.300 ernstige ongevallen op de werkvloer.
Ongevallen komen voor in alle bedrijfstakken en kunnen serieuze gevolgen hebben.
Zo ook laatst bij Hans.
Hij valt van een ladder, loopt ernstige botbreuken op en kan enkele weken niet werken.

(Hans ligt in een ziekenhuisbed. Mensen op kantoor.)

Iedereen wil een veilige werkplek, werknemers en werkgevers.
Maar hoe herkent u risicovolle situaties?
Om te leren van ongevallen en ze te voorkomen heeft het RIVM Storybuilder ontwikkeld.
In de Storybuilder-database staat informatie over meer dan 30.000 ongevallen.
Wat is er gebeurd, waar ging het mis en wat waren de achterliggende oorzaken?
We kijken nog eens naar het ongeval van Hans.
Hij moet een kapotte lamp op hoogte vervangen.
Hans heeft geen instructies gekregen voor veilig werken met ladders.
Hij zet de ladder te schuin tegen de muur.
Ook is er geen antislipmat beschikbaar voor de ladder, ondanks de gladde vloer.
Terwijl Hans naar boven klimt, glijdt de ladder onder hem weg.
Hans valt en komt hard op zijn arm terecht.
Terug naar Storybuilder.
Er zijn 36 typen ongevallen. Zoals bij Hans: vallen van een ladder.
Elk ongeval is in beeld te brengen met een ongevalspad.
Zo'n pad laat zien waardoor het ongeval kon gebeuren.
De kracht van Storybuilder is de grote hoeveelheid data over ongevallen.
Het geeft informatie over oorzaken en is gebaseerd op tienduizenden ongevalsbeschrijvingen.
Dit laat zien waar u alert op moet zijn en het geeft de onderbouwing die u nodig heeft om maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen, in alle bedrijfstakken.

(Een bouwplaats.)

Bij werkzaamheden op hoogte.

(Een man op een steiger.)

Op kantoor.

(Mensen op kantoor. Een betonmolen.)

Tijdens werk met machines.

(Een magazijn.)

Of in een magazijn.
Zo kunt u de werkvloer nog veiliger maken.
Meer weten? Neem contact op met het RIVM.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rivm.nl/veiligwerken.)

Machineongevallen

De video gaat over een onderzoek van het RIVM naar ongevallen waarbij iemand op het werk in contact komt met de bewegende delen van een machine. Aan het woord is RIVM-onderzoek Jakko van Kampen.