Ongeveer 22 procent van alle arbeidsongevallen in Nederland gebeurt met bewegende delen van machines. Hoewel vrij veel bekend is over dit soort ongevallen, blijven ze ieder jaar een belangrijk deel uitmaken van het totaal aantal ongevallen. Vaak gaat er iets mis met de afscherming van bewegende delen van de machine. In een verdiepend onderzoek heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 100 ernstige ongevallen uit 2015 en 2016 meer in detail geanalyseerd.  De belangrijkste bevindingen op een rij.

 

In het onderzoek heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gekeken naar de omstandigheden waaronder de ongevallen gebeurden. Hoe kwamen de mensen in contact met bewegende delen van machines? Er is gebruik gemaakt van data uit Storybuilder database en uit databronnen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Verhalen, feiten en lessen

Op deze pagina staan verhalen, feiten en cijfers en lessen voor de praktijk over de ongevallen uit het onderzoek. De verhalen zijn gebaseerd op de werkelijkheid. De feiten en cijfers gaan over deze 100 ernstige ongevallen en zijn een aanvulling op de bestaande informatie over ernstige ongevallen met machines. De volledige resultaten staan in het RIVM-rapport: 'Van gewenning naar herkenning: Een verdiepend onderzoek naar honderd ernstige arbeidsongevallen met machines'.

Verhalen

Feiten en cijfers

Lessen voor de praktijk