RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) notitie over arbeidsveiligheid in de bouwketen. In dit verkennend onderzoek is m.b.v. focusgroepen en interviews in kaart gebracht welke problemen er zijn bij het veilig werken in de bouwketen, en wat kansen en successen zijn in de huidige praktijk. Dit is gedaan aan de hand van drie verschillende perspectieven: Arbo-professionals, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA Nederlandse Arbeidsinspectie (Nederlandse Arbeidsinspectie)) en partijen die werkzaam zijn in de bouwketen.