verdiepingsonderzoek

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzoek gedaan naar aanrijdingen van een voetganger door een voertuig op de werkplek. Deze aanrijdingen  vinden vaak plaats omdat de bestuurder de voetganger niet (tijdig) zag of omdat de voetganger het voertuig niet (tijdig) zag of hoorde. Afleiding kan hierbij een rol hebben gespeeld.   

Afleiding is een breed begrip dat zich lastig laat afbakenen. In dit onderzoek is gekeken naar factoren die van invloed zijn op de aandacht van de medewerker voor de uitvoering van de werktaak. Bij afleiding wordt de aandacht weggetrokken.  De bron van afleiding  kan een object zijn (een telefoon, een lading), een persoon, een gebeurtenis (een alarm dat afgaat) of een activiteit (praten, lopen, manoeuvreren, nadenken). Hierdoor vergeet de persoon een stap in de taak (handrem aantrekken) of is zich minder bewust van zijn/haar omgeving (rondrijdende voertuigen, voetgangers in het rijpad).

Wat is afleiding

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft voor dit onderzoek gebruikt gemaakt van wetenschappelijke literatuur, interviews met arboprofessionals, gesprekken met experts en ongevalsrapporten van de Nederlandse Arbeidsinspectie. We hebben 50 ernstige aanrijdingen waarbij sprake was van afleiding, geanalyseerd.

In het RIVM-rapport dat bij dit onderzoek hoort, is de onderbouwing van de onderzoeksmethode en -analyse te lezen.

Verhalen, feiten, lessen

Op deze pagina staan verhalen, feiten, en lessen voor de praktijk. De verhalen zijn gebaseerd op de werkelijkheid. De feiten en lessen voor de praktijk zijn gebaseerd op de analyse van de ongevalsrapporten en op de informatie uit de interviews met arboprofessionals.  Deze resultaten  zijn kwalitatief beschreven omdat het aantal onderzochte ongevallen (50) beperkt is. Aantallen zijn dus ook niet representatief voor alle ernstige ongevallen of voor alle ongevallen waarbij afleiding een rol speelt. De ongevallen geven wel een goed inzicht in typische casuïstiek waarbij afleiding aan een arbeidsongeval heeft bijgedragen.

Verhalen

Feiten

Lessen voor de praktijk