Uit eerder onderzoek is gebleken dat uitzendkrachten vaker slachtoffer zijn van een ongeval op het werk dan vaste werknemers. Dat roept de vraag op of flexwerkers wel dezelfde bescherming krijgen tegen ongevallen als vaste werknemers. Om dat te onderzoeken analyseerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ongevalsgegevens van uitzendkrachten en vaste werknemers van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd. Uit deze analyse blijken de oorzaken van ongevallen tussen deze groepen niet beduidend van elkaar te verschillen. Verder onderzoek is van belang omdat de groep flexwerkers, waaronder ZZP’ers, naar verwachting de komende jaren zal toenemen. 

Uit een vergelijking van de ongevallen met uitzendkrachten en met vaste werknemers blijkt dat gebrek aan competentie vaker een rol speelt bij uitzendkrachten. Waarom dat zo is, is niet duidelijk. Verder blijken er geen grote verschillen te zijn tussen uitzendkrachten en vaste medewerkers in opleiding en ervaring, de kwaliteit van het gebruikte gereedschap of apparatuur, en de aard van de gemaakte menselijke fouten. Tegelijkertijd blijken de gegeven specifieke taakinstructies  en het juist gebruik van gereedschap of apparatuur voor de geanalyseerde ongevallen juist beter te zijn bij de groep uitzendkrachten. Ook is er bij de betreffende groep uitzendkrachten vaker toezicht op het werk.

Het aantal flexwerkers zal naar verwachting blijven toenemen. Om beter inzicht in de oorzaken te krijgen is daarom meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar de oorzaken van ongevallen met ZZP’ers. Dan kunnen gerichte maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen en het aantal ongevallen (onder flexwerkers) te verminderen.