RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Notitie met suggesties voor maatregelen om veilig werken in de nacht te bevorderen. De suggesties zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met kennisprofessionals in relevante sectoren.