Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Ervaringen met een locatiespecifieke poortinstructie

Algemene informatie:

 • Interventietype: Poortinstructie
 • Interventie: Voor een specifieke locatie
 • Bedrijf: Nesté
 • Omvang: 140 medewerkers in vaste dienst, 30 ingeleende medewerkers en aannemers.
 • Sector: Renewables
 • Contactpersoon: Norbert Denninghoff
 • Datum online: 2-3-2023

Omschrijving, doelen en doelgroepen:

De fabriek van Nesté in Nederland (Rotterdam) is een raffinaderij waar hernieuwbare biobrandstof wordt geproduceerd. De fabriek werkt 24 uur per dag, zeven dagen per week. Eens in paar jaar wordt de fabriek stil gelegd voor onderhoud, dit duurt in totaal zo’n zes weken (inclusief stopzetten, schoonmaken en opstarten).

Bij Nesté bestaat de poortinstructie uit een mondelinge instructie of een slideshow met gesproken tekst die zo’n twintig minuten duurt. Hierna volgt er een meerkeuzetoets met acht tot tien vragen. Na het succesvol afleggen van de toets is de poortinstructie twee jaar geldig.

Het doel van de poortinstructie is het opfrissen van basiskennis over veiligheid en het aanbieden van kennis die nodig is om veilig te kunnen werken op de locatie van Nesté (bijvoorbeeld het alarmnummer).

Deze poortinstructie moet gevolgd worden door iedereen die uitvoerend werk komt doen bij de fabriek, zoals onderhoud, constructiewerk of industrieel reinigen. Deze bedrijfsspecifieke poortinstructie is een aanvulling op de algemene poortinstructie van Deltalinqs, die men ook moet volgen of al gevolgd moet hebben. Voor specifieke locaties op het terrein van Nesté waar met toxische gassen wordt gewerkt, moet men een aparte poortinstructie volgen, deze is ook ontwikkeld door Deltalinqs.

Normaal gesproken wordt de poortinstructie afgenomen bij de poort, met zo’n drie à vier mensen tegelijkertijd. Tijdens periodes waarbij veel meer mensen aanwezig zijn, zoals tijdens onderhoudsstops, wordt er een trainingsruimte ingericht en een trainer ingehuurd zodat de instructie door grotere groepen tegelijk kan worden gevolgd. Als een aannemer met veel personeel bij Neste komt werken, wordt ook weleens vooraf een bezoek gebracht aan die aannemer om zo de poortinstructie al vooraf te geven en de toets te laten afleggen.

In totaal volgen op jaarbasis zo’n 2000 tot 3000 mensen de poortinstructie bij Nesté.

Ervaren opbrengsten

 • Mensen die niet uit de petrochemie komen volgen de poortinstructie met volle aandacht. Volgens de aandrager is de toegevoegde waarde van de poortinstructie voor hen groot.
 • Het gebruik van de locatie specifieke poortinstructie laat zien dat Nesté Oils veiligheid belangrijk vindt.
 • Het is een goede manier om concrete informatie over te brengen, zoals waar de verzamelplaats zich bevind en welk alarmnummer men kan bellen.

Ervaren knelpunten

 • Ervaren mensen uit de petrochemie vinden de poortinstructie soms veel herhaling bevatten en/of overbodig om te volgen. Zij halen de toets zonder echt op te letten bij de instructie.
 • Er kan een taalbarrière zijn. Soms spreken vaklieden wel redelijk Engels, maar worden vakjargon/technische termen niet goed begrepen.
 • Alleen een poortinstructie is niet voldoende voor veiligheid, er is meer nodig, zoals het begeleiden van mensen, toezicht houden, etc.
“Anderstalige werknemers die zijn niet altijd schriftelijk taalvaardig. Zij hebben hun moedertaal waar ze misschien wel schriftelijk uit de voeten kunnen, maar in het Engels alleen spreekvaardigheid. Als je dan een vraag in het Engels krijgen en die moet beantwoorden, met technische termen, dat lukt niet altijd.”

Tips en suggesties ter verbetering

 • Het is goed om mensen in de ogen te kijken en contact met ze te maken, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een trainer die uitlegt wat de veiligheidscultuur binnen het bedrijf is. Contact met de deelnemers maakt dat je met de poortinstructie kunt inspelen op de persoon die het op dat moment volgt.
 • Poortinstructies moeten een combinatie zijn tussen inhoudelijke kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid.
 • Het zou goed zijn om een week nadat iemand is binnengekomen en de poortinstructie heeft gevolgd, deze nog eens te herhalen, nogmaals te toetsen of een verdieping aan te bieden. Er komt veel op nieuwe mensen af die eerste dag, zeker voor anderstaligen is het lastig om alles tot zich te nemen. Nadat ze twee dagen hebben gewerkt komt de informatie uit de poortinstructie misschien beter of anders aan en dan kun je opnieuw toetsen of ze het hebben begrepen.
 • Onderwijskunde en didactische vaardigheden zouden van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de kwaliteit van de poortinstructie.
“Ik kende ooit een lasser die zelf betrokken was geraakt bij een ongeval, hij had een lasspetter in zijn oor gekregen, was doof geworden en kon door evenwichtsproblemen niet meer lassen. Hij werkte nu als veiligheidskundige om aannemers te trainen. Juist omdat hij een persoonlijk verhaal had en de taal van de aannemers sprak, had hij een klik met de mensen en kon hij het belang van veiligheid goed overbrengen.”