Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Ervaringen met een locatiespecifieke poortinstructie

Algemene informatie:

 • Interventietype: Poortinstructie
 • Interventietype: Voor een specifieke locatie
 • Bedrijf: Attero
 • Omvang: 700
 • Sector: Afvalverwerking & recycling
 • Contactpersoon: Peter Qualm
 • Datum online: 2-3-2023

Omschrijving, doelen en doelgroepen:

Dit bedrijf verwerkt restafval tot energie en wint grondstoffen terug uit restafval. Bij dit bedrijf wordt de poortinstructie sinds 2020 aangeboden door middel van een film. Deze film is door dit bedrijf zelf ontwikkeld, door een werkgroep met input van verschillende onderdelen van het bedrijf (bijv. met zowel informatie van de logistiek planner als over biologische agentia). In de film wordt weinig gesproken; er wordt zoveel mogelijk visueel weergegeven. Na het zien van de film wordt er een toets afgenomen. Wanneer je hiervoor slaagt, ontvang je een certificaat waarmee je op alle locaties van het bedrijf mag komen. Iedereen die werkzaamheden komt doen op een terrein van dit bedrijf, of het terrein komt bezoeken, moet de poortinstructie volgen. Chauffeurs die enkel lading komen brengen hoeven de instructie niet te volgen. De poortinstructie kan online gevolgd worden, dit kan vooraf of ter plekke aan de poort.

Het doel van de instructie is het aanbieden van veiligheidsinformatie op een universele manier binnen dit bedrijf. Zo weet iedereen hoe ze op elke locatie veilig moeten werken. In de poortinstructie worden zowel de life saving rules behandeld, als informatie die specifiek geldt voor het bedrijf. Bijvoorbeeld waar je mag roken en eten. De toets is bedoeld om te checken of iedereen goed heeft begrepen wat ze hebben gezien in de film. Hiernaast is het een manier om aantoonbaar te maken dat iedereen goed geïnformeerd is, mocht er toch een incident plaatsvinden.

“We doen het om de meest elementaire veiligheidsregels zoals die gelden binnen ons bedrijf breed bij te brengen, zodat iedereen het weet en niemand zegt ‘ja maar daar hoeft het niet’. Het is eenheid en uniform: als iemand in Groningen komt krijgt die dezelfde regels te horen als in Maastricht.”

Ervaren opbrengsten

 • Je kunt mensen leren elkaar aan te spreken op basis van wat in de poortinstructie voorkomt.
 • Iedereen is geïnformeerd over de risico’s en regels, hiermee voldoe je ook aan goed opdrachtgeverschap.
 • Als veiligheidskundige kun je anderen beter aanspreken door te refereren naar de instructie die iedereen heeft gezien.
‘Wij kennen de risico’s, maar niet iedereen die bij ons op bezoek komt of bij ons een keer komt werken weet wat die risico’s zijn, en dat moet wel: wij zijn niet de enigen die daarmee te maken hebben. In ieder geval als ik nu in het veld loop, dan is er niemand die mij kan vertellen dat die het niet weet.’

Ervaren knelpunten

 • Taal kan een barrière zijn, en je kunt het niet aanbieden in álle talen.
 • Ook de Nederlandse taal: veel Nederlanders spreken goed Nederlands, maar begrijpend lezen kan voor sommigen nog een uitdaging zijn.
 • In het begin gaven gebruikers aan dat het té simpel was, dit is nu aangepast.
“Ik heb er eigenlijk maar één gehad tot nu toe die het niet haalde. Vervolgens zijn we er samen doorheen gegaan: ‘welke vraag zie je dan, en welke antwoorden?’. En toen wist hij het wel. Als mensen enige vorm van dyslexie hebben, dan kun je ze wel laten lezen maar dan komt het ook niet over.”

Tips en suggesties ter verbetering

 • Houd rekening met (verschillen in) vaardigheden zoals begrijpend lezen, bijvoorbeeld dyslexie.
 • Maak de instructie niet te simpel: dan voelt men zich niet serieus genomen. Betrek bijvoorbeeld bedrijfsleiders erbij om te voorkomen dat het te simpel wordt.
 • Hou het kort: je hebt te maken met mensen die graag op de werkvloer zijn.
 • Zorg dat het zo realistisch mogelijk is, bijvoorbeeld door beelden te laten zien van de locatie.
 • Zorg dat het zo goed mogelijk aansluit bij de werkzaamheden, dan neemt men het beter in zich op en begrijpt men het beter.
 • Gebruik duidelijke beelden en zo min mogelijk tekst, zodat ook anderstaligen het begrijpen.
“Je moet ook uitkijken dat je het niet te simpel maakt. Dat de mensen wel serieus worden genomen. Dus wat ik er wel van geleerd heb is dat ik met alle bedrijfsleiders kan afstemmen, is dit ongeveer wat je wil hebben? Want anders werd het te simpel, en dat schiet ook niet op. Dan denken mensen van nou, dat is een test, die is ook niet echt serieus.”
“Probeer het op een manier te doen waarin je veel meer met toch beeld werkt. Of dat nou door middel van foto’s is of door middel van tekeningetjes, maakt dan niet zoveel uit, maar de boodschap moet duidelijk zijn. Gelukkig hebben we binnen Europa bijna allemaal dezelfde verkeersborden, dus dat is handig, om maar een voorbeeld te noemen.”