Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Ervaringen met een locatiespecifieke poortinstructie

Algemene informatie:

 • Interventietype: Poortinstructie
 • Interventie: Voor een specifieke locatie
 • Bedrijf: ExxonMobil
 • Sector: Petrochemie
 • Contactpersoon: C. den Heijer
 • Datum online: 2-3-2023

Omschrijving, doelen en doelgroepen:

In het havengebied van Rotterdam heeft ExxonMobil een raffinaderij, vier chemiefabrieken en een smeeroliefabriek. Ze leveren de (basis)producten voor talloze toepassingen en producten die in het dagelijks leven gebruikt worden, zoals diesel voor vrachtwagens, kerosine voor vliegtuigen, smeermiddelen voor onder andere windmolens, luiers, sportschoenen, oplaadkabels, make-up, isolatiemateriaal en ook medische gebruiksartikelen.

In de fabrieken van ExxonMobil werken op een normale dag ongeveer 1600 eigen mensen en daarnaast vele aannemers en dienstverleners. Voordat je werkzaamheden mag verrichten in de fabrieken, wordt je bijgepraat over de risico’s van werken op een petrochemisch complex, de zogenaamde ‘poortinstructie’. Daarna moet je een toets afleggen.

Bij ExxonMobil is de poortinstructie sinds een jaar of twee niet langer enkel een papieren instructie. De instructie is aangevuld met het doorlopen van de ‘veiligheidsstraat’. Eerst kijkt men een instructievideo en maakt een toets. Binnen een week doorloopt iemand vervolgens de veiligheidsstraat. Deze bestaat uit allerlei praktische onderdelen die fysiek worden uitgevoerd. Denk hierbij aan klimmen op een ladder, hijsen, steigers, het checken van een installatie en video’s waarin gevaarlijke situaties moeten worden herkend. Het gaat zowel om persoonlijke veiligheid als procesveiligheid. De veiligheidstour wordt begeleid door een trainer in groepen van maximaal twaalf deelnemers. In minder drukke periodes één keer per week, tijdens drukke periodes, zoals onderhoudsstops, vaker. De poortinstructie is bedoeld voor iedereen die uitvoerend werk komt doen. Een succesvol afgelegde toets is twee jaar geldig.

Bij de ontwikkeling van de poortinstructie zijn aannemers betrokken geweest. Hen is gevraagd wat zij vanuit hun praktijkervaring belangrijk vinden. Ook leveren aannemers de materialen aan die voor de verschillende onderdelen van de veiligheidsstraat worden gebruikt. Er is een extern bureau ingeschakeld bij het daadwerkelijk vormgeven van de werkvormen.

Ervaren opbrengsten

 • De persoonlijke interactie tijdens de training in de veiligheidsstraat maakt dat deelnemers meer betrokken zijn. Dit helpt ook om met elkaar in discussie te gaan over veiligheidsvraagstukken.
 • Kennis kan meteen worden toegepast in de veiligheidsstraat, daarmee is de verwachting dat deze manier van leren bij deze doelgroep beter aansluit dan bijvoorbeeld alleen het zenden van informatie via een video of op papier.
 • De praktische insteek van de veiligheidsstraat zorgt ervoor dat de informatie beter wordt onthouden.
 • Doordat de veiligheidsstraat zelf is ontwikkeld, samen met aannemers waar al vele jaren mee wordt gewerkt op de site, sluit deze aan bij de doelgroep en werkzaamheden.
“Ik denk dat als mensen het praktische zien, ze het beter onthouden. Hiernaast is het denk ik zo dat als mensen binnenkomen, en ze zien de toch wel goed georganiseerde veiligheidsstraat, dat ze de boodschap krijgen dat wij veiligheid écht belangrijk vinden. Het laat zien dat we er tijd en moeite in hebben gestoken.”

Ervaren knelpunten

 • Enkele andere bedrijven binnen de branche werken ook met een veiligheidsstraat. Dit kan soms leiden tot herhaling, hoewel de straten wel allemaal net iets anders zijn.
“Anderstalige werknemers die zijn niet altijd schriftelijk taalvaardig. Zij hebben hun moedertaal waar ze misschien wel schriftelijk uit de voeten kunnen, maar in het Engels alleen spreekvaardigheid. Als je dan een vraag in het Engels krijgen en die moet beantwoorden, met technische termen, dat lukt niet altijd.”

Tips en suggesties ter verbetering

 • Maak de poortinstructie praktisch, laat medewerkers ook ervaren hoe veiligheid er in de praktijk uitziet. Dit stimuleert betrokkenheid van mensen en ze nemen de informatie uit de poortinstructie ook beter op.
 • Pas de instructie aan op de werkzaamheden en locatie.
 • Voorkom overlap/herhaling, dit geldt ook voor praktische vormen. De wens is één veiligheidsstraat waarmee toegang kan worden verschaft op meerdere terreinen.
“[Enkele andere grote fabrieken hebben een vergelijkebare poortinstructie]. En de standaards zijn vaak hetzelfde, maar af en toe is er weer een labeltje anders bijvoorbeeld. Dat we op een één of andere manier zoeken van… dat we wel proberen elkaars straat te gaan accepteren.”