Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Ervaren opbrengsten

  • De generieke poortinstructie geeft aan mensen mee dat ze zich goed moeten voorbereiden op hun werkzaamheden. De gedachtengang achter de GPI vindt hij heel positief. Het zou voor een hoger veiligheidsbewustzijn kunnen zorgen, maar dan moet die persoon daar wel intrinsiek voor gemotiveerd zijn.

“Maar ik blijf erbij, ik vind het wel een heel goed, de gedachte die erachter zit, vind ik heel positief.”

Ervaren knelpunten

  • Voor mensen met analfabetisme is de GPI (en elke andere poortinstructie met veel tekst) niet te doen.
  • Voor de GPI moet je een computer gebruiken, dit vergt digitale vaardigheden die niet iedereen heeft.
  • Het is een ‘moetje’, de toegevoegde waarde is niet duidelijk voor deze aandrager.

“Sommige mensen kunnen de GPI niet makkelijk zelf maken. Bijvoorbeeld omdat ze thuis niet de middelen hebben, of de technische kennis missen die nodig is om het online in te vullen of omdat ze moeite hebben met lezen. Deze mensen dienen daarom extra hulp te krijgen. Je kunt ze bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om de GPI op het bedrijf in te vullen en er indien nodig naast gaan zitten. De vragen moeten ze dan uiteraard zelf maken. Maar het opstarten (van de GPI op pc/ laptop) blijft een aandachtspunt.”