Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Ervaren opbrengsten

 • De GPI brengt het gesprek over veiligheid op gang, zowel bij collega’s onderling als tussen verschillende partijen die samen werken.
 • In combinatie met andere maatregelen zoals toolbox meetings draagt de GPI bij aan veiligheid doordat mensen elkaar leren aan te spreken op onveilig gedrag.
 • Naar aanleiding van een evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid is een nieuwe versie ontwikkeld, deze wordt meer serieus genomen door mensen.
 • De GPI is relatief snel te doen als leerinterventie.

“Ja, ik denk… Ik weet niet of het nou an sich iets gebracht heeft, maar ik denk wel dat het het gesprek wel op gang brengt over veiligheid en dat dat alleen al een positief effect is. En dat er met de partijen onderling ook samen is nagedacht over veilig werken. Dus, ik denk meer in de veiligheidscultuur dat het een positieve bijdrage heeft geleverd dan, ja, dat je het nou echt merkt aan de veiligheid.”

“Ja, en daar helpt de GPI dus ook bij van hè, ga nou niet zo snel zelf dingen doen omdat het snel moet. Nee, betrek even je leidinggevende, bespreek het, maak het kenbaar, meld het ook met name, want dan kunnen we er ook proactief iets aan doen. Ja, daar helpt de GPI bij.”

Ervaren knelpunten

 • De eerste versies van de GPI waren te makkelijk en hadden veel overeenkomsten met locatie specifieke poortinstructies (veel informatie was daardoor dubbel op).
 • Het is omslachtig om eerst de GPI te moeten doen, en daarna nog een lokale poortinstructie.
 • De effectiviteit van de GPI is onduidelijk.
 • Op dit moment is de GPI niet voldoende maatwerk waardoor mensen zich niet altijd in situaties herkennen of het te makkelijk vinden (in de nieuwe versie wordt het meer maatwerk).
 • Voorbeeldgedrag herkennen is niet zo moeilijk, maar is dit ook wat iemand in de praktijk zou doen? 
 • Je hebt altijd verschil in opleidingsniveau omdat de doelgroep breed is, mensen die hoog opgeleid zijn vinden het makkelijker (het goede antwoord herkennen).

“Maar ik weet wel van die eerste versie van die GPI dat dat inderdaad wel heel erg simpel was, hè, ook als je hoorde van mensen die die GPI moesten halen, ja, iedereen had alle vragen goed beantwoord. Dus, ja, daar, dat geeft wel aan dat dat niveau echt te laag was. En het gevolg, volgens mij, was ook dat sommige grote bouwpartijen die zelf ook al iets hadden aan een soort poortinstructie, dat ze die ook nog gewoon in stand hielden naast de GPI. Dus dat ze dachten van: ja, GPI, dat stelt eigenlijk niks voor, we hanteren die van onszelf ook nog, want GPI is niet voldoende.”

“Voorbeeldgedrag herkennen is niet zo heel erg moeilijk. Dus hè, van de opties die ertussen staan, kies je altijd de meest veilige. Is dat degene die je daadwerkelijk in werkelijkheid doet? Ja, daar hang ik dan vraagtekens aan, maar op zich zijn de antwoorden vrij makkelijk te herkennen welke dan het goede is. Maar soms, ja, ik moet zeggen dat ik oprecht soms wel eens twijfel.”

Tips en suggesties ter verbetering

 • Meer maatwerk is gewenst, zodat mensen niet dingen dubbelop hoeven te doen.
 • Hou rekening met de nieuwe generatie: die lezen niet meer, maar krijgen hun informatie op TikTok etc. Filmpjes passen beter bij hoe zij leren.
 • Luister naar je doelgroep, als mensen niet geïnteresseerd zijn komt het niet aan.
 • Mensen moeten zich vertegenwoordigd voelen en zich herkennen. Dan krijg je commitment om te leren.
 • Geef geen irrelevante of te basale informatie.   
 • Doe de ontwikkeling van (de generieke) poortinstructie(s) meer ‘bottom-up’.
 • Gebruik Virtual Reality (VR), dan leert iemand in een vrij realistische situatie. VR zorgt voor een betere beleving en komt veel meer binnen. Met innovatieve mogelijkheden zoals VR kun je onveilige situaties op een veilige manier laten ervaren.

“Ik weet wel dat er bij die nieuwste GPI, dat het de bedoeling is dat er makkelijk aangepast kan worden, dat als er project-specifieke aanvullingen zijn dat de GPI dan het uitgangspunt vormt en dat daar een addendum voor het project kan worden gemaakt.”

“Mensen zitten op TikTok, Instagram. Als ik kijk naar mijn ouders, vroeger moesten ze drie uur lang naar een college, toen ik in college zat was ik na een uur ook al verveeld. Dus de nieuwe generatie, die leert op een andere manier en daar helpt beeld gewoon heel erg bij.”

“[…] Omdat je dat ook gewoon merkt nu in het algemeen, dat mensen zich niet betrokken voelen bij de GPI, dat ze niet vertegenwoordigd zijn, want we kregen best wel veel opmerkingen van bijvoorbeeld de timmerman van ja, ik kom op een bouwplaats, maar ik zie mezelf niet terug in die GPI, dus hoe is dit voor mij nou van toepassing?”