Generieke Poortinstructie (GPI)

Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

De GPI is een generieke en uniforme online-poortinstructie voor bouwlocaties. De GPI bestaat uit een instructie en een toets. Als je slaagt voor de toets geeft het GPI-certificaat je een jaar lang toegang tot elke bouwplaats. De GPI is een initiatief van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (een groep van 16 bouwbedrijven en opdrachtgevers en meer dan 1.000 onderschrijvers). De uitvoering van de GPI is neergelegd bij SSVV en Stichting eX:plain. De GPI zorgt voor een uniforme en consistente instructie voor iedereen. Dat voorkomt versnippering en tijd- en geldverlies. De hoop is dat deze interventie daarnaast bijdraagt aan het verbeteren van houding en gedrag ten aanzien van veilig werken. De gedachte is dat dit bewerkstelligt wordt doordat de GPI een gemeenschappelijk gesprekonderwerp is en dat diverse partijen samenwerken aan het onderhoud ervan. Ze is ingevoerd omdat het aantal (dodelijke) ongevallen in de bouw erg groot is. Meer instructie en training is nodig om dit terug te brengen.

Algemene informatie

 • Interventietype: Poortinstructies geven aan leveranciers of aannemers
 • Interventie: GPI (Generieke Poortinstructie)
 • Bedrijf: Vele bouwplaatsen die direct en indirect zijn aangesloten bij de GCVB of deze onderschrijven
 • Omvang: 3000 of meer medewerkers
 • Sector: Grond-, water- en wegenbouw
 • Datum online: 27-08-2021

Doelen & Doelgroepen

Doelgroep(en): Ingehuurde medewerkers, Operationele medewerkers, (Onder)aannemers, Trainers, opleiders of adviseurs, Hoger management, Direct leidinggevenden, Veiligheidsprofessionals.

Bedoelde effecten:

 • De begrijpbaarheid en bruikbaarheid van regels, richtlijnen en procedures
 • Afspraken rondom taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Een ander aspect van mensen en middelen
 • Vakmanschap in de uitvoering van het werk
 • Training en opleidingssystemen
 • Kennis van veiligheid, risico's en regels
 • Open communicatie
 • Participatie van medewerkers en betrokkenen bij veiligheid
 • Voorbeeldgedrag van leidinggevenden
 • Regelovertreding en gedrag
 • Omgaan met dilemma's / afwegingen
 • De prioriteit voor veiligheid bij leidinggevenden
 • Opgeruimdheid / housekeeping
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Technische staat en onderhoud

De doelgroep is iedereen die werkzaamheden op een bouwlocatie verricht. Werkzaamheden moet heel breed worden gezien. Ook een leverancier/chauffeur of adviseur verricht werkzaamheden. Voor bezoekers van een bouwplaats is er een 'Bezoekers-GPI'. Het doel van de interventie is bewustwording rondom veilig werken en het verbeteren van de veiligheidscultuur van een bouwplaats.

Invoering

 • Aard van de interventie: Doorlopende interventie
 • Zelfstandig of ondersteund door een derde partij: Volledig zelfstandig
 • Belang betrokken management: Zeer belangrijk
 • Training of opleiding nodig: Nee

Er is een Waarborgcommissie bestaande uit veiligheidskundigen. De stelt de GPI samen. Op basis van o.a. wet- en regelgeving, ongevallenrapportages, input uit sectoren en op basis van eigen deskundigheid. Ook feedback van gebruikers wordt gebruikt om interventie voortdurend actueel en relevant te houden. De communicatie met de doelgroep verloopt grotendeels via eigen werkgever. De GPI wordt online aangeboden (gpi.nu), zodat die altijd en en overal kan worden gevolgd.

Kosten

Voor iedere GPI is een 'inlogcode' nodig. Deze kost € 8,75 en is exclusief de tijd die medewerkers met de training bezig zijn (ongeveer een half uur). Hiermee wordt de redactie van de inhoud van de GPI gefinancierd, alsmede het onderhoud van de techniek om de GPI online beschikbaar te stellen. 

Effectiviteit

Ervaren effectiviteit: ★★★☆☆

De interventie probeert een cultuurverandering tot stand te brengen. Dat kost veel tijd. De GPI is in korte tijd een bekende interventie in de bouwsector geworden. Meer dan 200.000 mensen hebben een GPI-certificaat. Er wordt over gesproken. Of het nu positief of negatief is. De GPI wordt in ieder geval voortdurend geëvalueerd en aangepast om zo effectief mogelijk te zijn.

Praktijkervaringen met de Generieke Poortinstructie Bouw

Bovenstaande informatie is afkomstig van de ontwikkelaar van de Generieke Poortinstructie Bouw. Hieronder vindt u enkele praktijkervaringen met de GPI.