Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Ervaren opbrengsten

  • De GPI draagt bij aan een stukje bewustzijn over veiligheid.
  • De GPI geeft goede basisinformatie aan medewerkers die op nul beginnen en dus net komen kijken.

“Je ziet bij mensen sinds die GPI er is, de bewustwording van oh ik moet mij melden, oh ik moet bepaalde zaken. Dat weten ze niet in detail, dat krijgen ze van ons wel te horen.”

Ervaren knelpunten

  • De GPI is te algemeen en dubbel op. Daardoor is het te makkelijk.
  • In het begin was de GPI erg summier en werd er om gelachen of werden sommige mensen ook boos. Die zeiden: “Nou, ik vind wel een beetje of dat wij gekken zijn, die aan het werk zijn.”  
  • Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben met het digitale traject, bijvoorbeeld met inloggen en dergelijke.
  • Niet alle bedrijven (zoals (kleinere) nutsbedrijven) accepteren de GPI, die gebruiken alleen hun eigen poortinstructie.
  • Mensen die laaggeletterd zijn/dyslexie hebben, kunnen de stellingen/informatie niet voldoende begrijpen.

“Maar ik vind hem algemeen, heel algemeen […]. Soms is het ook dubbel, soms zitten er weer andere specifieke dingetjes in, hè. Dat is wel een beetje zoeken en als ik kijk naar ons werk, dan heb ik liever dat onze aannemer de mensen goed instrueert over wat er nou daadwerkelijk buiten aan de hand is dan dat ze inderdaad dat checkje van even twintig minuten door die vragenlijst heen gehad hebben.”

Tips en suggesties ter verbetering

  • Er is behoefte aan meer maatwerk.

“Alleen zie ik nu wel, omdat we steeds meer richting een leerplatform gaan, waarbij je dus inderdaad heel veel situatiefilmpjes krijgt en je hebt misschien ook al gemerkt, dat je nu, omdat je vaker hebt gehaald, je niet meer die basisinstructie helemaal hoeft te doorlopen en veel meer gaat inzoomen op specifieke zaken en we willen straks dat jij aan de voorkant, bijvoorbeeld, kan kiezen van hé, ik ben een timmerman of ik ben een betonvlechter…  en dat er dan een heel leertraject voor jou gemaakt wordt. En daar willen we straks naartoe.”