Op deze pagina vindt u per sector  informatie over ernstige arbeidsongevallen.  Wat voor type ongevallen gebeuren er in de sector, wat zijn de gevolgen van deze ongevallen als het gaat om slachtoffers, verwondingen, ziekenhuisopname en wat zijn de belangrijkste oorzaken?

Landbouw

Landbouw

Voedingsmiddelenindustrie

Voedings-
middelen-
industrie

Textiel

Textiel

Houtindustrie

Houtindustrie

Papier en karton

Papier en karton

Grafimedia

Grafimedia

Chemie

Chemie

Rubber en kunststof

Rubber en kunststof

Productie overige minerale producten

Productie overige minerale producten

Metaal

Metaal

Metaalproductie

Metaal-
productie

Vervaardiging metaalproducten

Vervaardiging
metaal-
producten

Vervaardiging elektronica

Vervaardiging elektronica

Vervaardiging elektrische apparaten

Vervaardiging elektrische apparaten

Vervaardiging overige machines en apparaten

Vervaardiging overige machines en apparaten

Autoindustrie

Autoindustrie

Vervaardiging andere vervoersmiddelen

Vervaardiging andere vervoers-
middelen

Meubelindustrie

Meubel-
industrie

Sociale werkvoorzieningen

Sociale
werkvoor-
zieningen

Reparatie en installaties van machines

Reparatie en installaties van machines

Energiebedrijven

Energie-
bedrijven

Afvalbehandeling en recycling

Afval-
behandeling en recyling

Sanering en overige afvalbeheer

Sanering en overige afvalbeheer 

Woningbouw en bouw voor het openbare leven

Woningbouw en bouw voor het openbare leven

Grond-, water- en wegenbouw

Grond-, water- en wegenbouw

Bouwnijverheid

Bouw-
nijverheid

Autohandel en -reparatie

Autohandel en -reparatie

Groothandel

Groothandel

Detailhandel

Detailhandel

Goederenvervoer

Goederen-
vervoer

Binnenscheepvaart

Binnen-
scheepvaart

Transport en logistiek

Transport en
logistiek

Horeca

Horeca

Logiesverstrekking

Logies-
verstrekking

Eet- en drinkgelegenheden

Eet- en
drinkgelegen-
heden

Verhuur van en handel in onroerend goed

Verhuur van en handel in onroerend goed

architecten en ingenieurs

Architecten en ingenieurs

Verhuur van roerende goederen

Verhuur van roerende goederen

Catering, schoonmaakbedrijven en hoveniers

Catering, schoonmaak-
bedrijven en hoveniers

Overige zakelijke dienstverlening

Overige zakelijke dienst-
verlening

Openbaar bestuur en overheidsdiensten

Openbaar bestuur en overheids-
diensten

Onderwijs

Onderwijs

Gezondheidszorg

Gezondheids-
zorg

Verpleging

Verpleging

Maatschappelijke dienstverlening

Maat-
schappelijke dienst-
verlening

Sport en recreatie

Sport en recreatie

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Aardappelen, groente en fruit

Aardappelen,
Groente &
Fruit