Op deze pagina vindt u per sector  informatie over ernstige arbeidsongevallen.  Wat voor type ongevallen gebeuren er in de sector, wat zijn de gevolgen van deze ongevallen als het gaat om slachtoffers, verwondingen, ziekenhuisopname en wat zijn de belangrijkste oorzaken?

Aardappelen, groente en fruit

Afvalbehandeling en recycling

Architecten en ingenieurs

Autohandel en -reparatie

Autoindustrie

Binnenscheepvaart

Bouwnijverheid

Chemie

Detailhandel

Eet- en drinkgelegenheden

Energiebedrijven

Gezondheidszorg

Goederenvervoer

Grafimedia

Grond-, water- en wegenbouw

Groothandel

Horeca

Houtindustrie

Landbouw

Logiesverstrekking

Maatschappelijke dienstverlening

Metaal

Metaalproductie

Meubelindustrie

Onderwijs

Openbaar bestuur en overheidsdiensten

Overige zakelijke dienstverlening

Papier en karton

Productie overige minerale producten

Reparatie en installaties van machines

Rubber en kunststof

Sanering en overige afvalbeheer

Scheepsbouw

Schoonmaakbedrijven en hoveniers

Sociale werkvoorzieningen

Sport en recreatie

Textiel

Transport en logistiek

Verhuur van en handel in onroerend goed

Verhuur van roerende goederen

Verpleging

Vervaardiging andere vervoersmiddelen

Vervaardiging elektrische apparaten

Vervaardiging elektronica

Vervaardiging metaalproducten

Vervaardiging overige machines en apparaten

Voedingsmiddelenindustrie

Woningbouw en bouw voor het openbare leven