Recent heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de relatie tussen nachtwerk en arbeidsongevallen. Bij dit onderzoek hebben wij een extra analyse uitgevoerd. Deze analyse richt zich specifiek op arbeidsongevallen die zich in distributiecentra en in opslagomgevingen voordoen. De resultaten van de extra analyse zijn nu als bijlage bij het eerdere rapport beschikbaar.

In de bijlage geven we inzicht in oorzaken en gevolgen van ongevallen in distributiecentra en in opslagomgevingen. Ook maken we zichtbaar wat de verschillen zijn tussen ongevallen die in de nacht en die overdag plaatsvonden. Zo blijkt dat in de nacht andere type ongevallen plaatsvinden dan overdag. Ongevallen waarbij een slachtoffer zich in of op een bewegend voertuig bevindt en daarbij de controle verliest lijken in de nacht relatief vaker voor te komen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn in deze notitie niet verder onderzocht.  

Voor deze extra analyse is gebruik gemaakt van de gegevens die voor het hoofdrapport zijn samengesteld. De hierbij gevolgde methodologie wordt in het hoofdrapport toegelicht. Een bredere beschouwing over de mogelijke relaties tussen nachtwerk en arbeidsveiligheid is onderdeel van het eerder verschenen rapport. Daarbij wordt ook ingegaan op andere sectoren.