Recent heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de relatie tussen nachtwerk en arbeidsongevallen. Bij dit onderzoek hebben wij een extra analyse uitgevoerd die zich specifiek richt op arbeidsongevallen in distributiecentra en in opslagomgevingen. De resultaten van de extra analyse zijn in dit document opgenomen.
Dit document is een bijlage bij het rapport Veilig werken en de nacht (2021-147).