De afgelopen jaren heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie de Monitor Leren van Ongevallen (MLvO) ontwikkeld. De MLvO bestaat uit vragenlijsten die door arbeidsinspecteurs ingevuld worden bij het afsluiten van een ongevalsonderzoek. Met deze vragenlijsten wordt informatie verzameld over ernstige arbeidsongevallen, zoals over wat er mis ging waardoor het ongeval kon gebeuren en wat voor letsel het slachtoffer had. Deze gegevens worden door het RIVM geanalyseerd en verwerkt tot informatiekaarten.

Eerder dit jaar hebben we de eerste ongevalsinformatiekaart gepubliceerd op basis van de 2020-2021 gegevens: Contact met bewegende delen van machine. Daaraan zijn nu een drietal nieuwe kaarten toegevoegd:

De informatiekaarten op basis van Storybuilder blijven voorlopig gewoon op de website staan. Ook van die gegevens kunnen we nog leren! Op de website wordt duidelijk aangegeven op welke gegevens (Storybuilder of MLvO) een kaart is gebaseerd.

Naast de ongevalsinformatiekaarten bevat de website ook achtergrondinformatie over Storybuilder, de MLvO en de overeenkomsten en verschillen tussen deze beide gegevensbronnen.