Locatiespecifieke poortinstructie (LS-PI) zijn door bedrijven zelf ontwikkeld voor één of meerdere locaties van het bedrijf. Er bestaan verschillende vormen, ze dienen diverse doelen en bevatten soms wel en soms geen toets.

Bedrijven