Een poortinstructie is een veelgebruikte methode om personeel, ZZP’ers, aannemers en bezoekers van een werklocatie van informatie over veiligheidsrisico’s te voorzien. Ook wordt hiermee aandacht gevraagd voor specifieke regels, afspraken of verplichtingen. De methode wordt met name veel gebruikt in sectoren waar risicovolle werkzaamheden worden verricht (zoals de industrie-, energie- en bouwsector). Vaak is aan een poortinstructie ook een toets verbonden waarvan de uitslag bepaalt of iemand op het terrein mag komen werken. Naast een informerend karakter, heeft een poortinstructie hiermee ook een controlerende functie. De achterliggende gedachte is dat een poortinstructie helpt om veilig te kunnen werken en bijdraagt aan het voorkómen van arbeidsongevallen.

Poortinstructies zijn er in diverse vormen. Zo zijn er generieke, branchegerichte poortinstructies en meer specifieke, organisatie- of locatie-gebonden instructies. Er is nog weinig bekend over ervaringen met poortinstructies als het gaat om het verbeteren van de veiligheid. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft daarom een diverse groep veiligheidsprofessionals gevraagd naar hun ervaringen: hoe worden poortinstructies vormgegeven en toegepast? Wat zijn ervaren opbrengsten? En welke knelpunten ondervinden zij in de praktijk? Op deze pagina lees je over hun ervaringen met en tips voor poortinstructies.