Aanrijdingen op de werkplek kunnen ontstaan doordat werknemers afgeleid worden. Dat is niet altijd te voorkomen. Het risico op aanrijdingen kan wel verminderd worden door gebruik te maken van kennis over hoe mensen worden afgeleid. Om hier meer zicht op te krijgen analyseerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 50 aanrijdingen uit de periode 2012-2018 waarbij afleiding een rol speelde.

Aanrijdingen hebben vaak meerdere oorzaken. Zo kan het voorkomen dat er te weinig werkruimte is tussen voertuig en voetganger, of de bestuurder en/of de voetganger hebben elkaar niet gehoord of gezien. Soms speelt afleiding hierbij een rol. Mensen kunnen op de werkplek afgeleid worden als zij bijvoorbeeld rommel op de grond zien of hun weg geblokkeerd wordt. Ook komt het voor dat werknemers zeer geconcentreerd met hun werk bezig zijn. Daardoor merken ze veranderingen in de omgeving, zoals een passerende voetganger of naderend voertuig, niet op.

Op het werk lijken mensen afleiding niet bewust op te zoeken.  Het bewust gebruik van smartphones tijdens het werk speelde -anders dan in het verkeer -  geen rol bij de onderzochte ongevallen.

Het RIVM adviseert daarom kritisch naar de werkprocessen en de inrichting van de werkplek te kijken om gevaarlijke situaties te vermijden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat voetgangers niet in de buurt van voertuigen kúnnen komen wanneer zowel de bestuurder als de voetganger zich moet concentreren op hun werk.