Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland werken soms of regelmatig in de nacht. Uit eerder onderzoek  is gebleken dat werknemers die veel in de nacht werken een grotere kans hebben op slaapproblemen, diabetes mellitus, en hart- en vaatziekten, dan wanneer zij (alleen) overdag zouden werken. In opvolging op dit eerdere onderzoek heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht of er voor werknemers die in de nacht werken ook een grotere kans is op een ongeval tijdens het werk.

In Nederland gebeurde in de periode van 2009 tot en met 2019 ongeveer 5,5% van de ernstige arbeidsongevallen tussen 23:00 en 07:00. Er zijn echter niet genoeg gegevens om de extra kans op een ongeval voor Nederland in te schatten. Wel is te zien dat in bepaalde sectoren waar relatief veel in de nacht gewerkt wordt, ook regelmatig een ongeval in de nacht gebeurd. Ongeveer 30% van de ongevallen in de nacht gebeurde in de sectoren: ‘Vervaardigen van voedingsmiddelen (zoals brood, zuivelproducten of vlees)’, ‘Vervoer over land (vooral goederenvervoer over de weg)’ of in de sector ‘Opslag en dienstverlening voor vervoer (zoals laad- los- en overslagactiviteiten)’.

Voor het onderzoek is ook gekeken naar verschillen tussen de ongevallen die overdag en ’s nachts gebeuren. De slachtoffers van ongevallen in de nacht en overdag verschillen niet veel van elkaar als het gaat om leeftijd, geslacht, dienstverband en nationaliteit. Wel zijn er enkele verschillen te zien in het type ongeval dat gebeurde en de oorzaken die hierbij werden gevonden. Overdag zijn er relatief meer vallen van een ladder, in de nacht zijn er naar verhouding meer ongevallen met machines. Deze verschillen hebben er misschien mee te maken dat men in de nacht andere werkzaamheden uitvoert dan overdag.

In de internationale literatuur zijn wel duidelijke aanwijzingen dat het werkelijke aantal ernstige ongevallen in de nacht weliswaar klein is, maar dat het in verhouding vaker voorkomt dan overdag. Ongevallen die overdag vaak optreden, komen ook in de nacht vaker voor. Het verschil tussen ongevallen overdag en in de nacht lijkt volgens deze literatuur vooral door vermoeidheid te komen.