Op deze website kan je al langer informatie vinden over ongevallen per sector. Die informatie is vanaf nu aangevuld met informatie over verschillende typen ongevallen. Op dit moment is van zeven ongevalstypes een analyse op de website geplaatst. De komende periode breiden we dit aantal verder uit, zodat uiteindelijk alle 36 typen ongevallen uit onze database op de website staan. 

Met de informatie per sector, (Sector Informatiekaarten of SIK) kun je kijken welke soorten ongevallen er bijvoorbeeld in je sector plaatsvinden, welke slachtoffers er vallen, wat de achterliggende oorzaken van ongevallen zijn en welke menselijke fouten er worden gemaakt. 

Met de informatie per type ongeval (Type Informatiekaarten of TIK, kun je je verdiepen in één van de typen ongevallen die voorkomen. Je kunt bekijken welke acties tot het ongeval leidden, welke arbeidsmiddelen werden gebruikt en welke factoren een rol speelden bij het falen van veiligheidsmaatregelen. 

Kijken we bijvoorbeeld naar vallende objecten, dan blijkt het vaak mis te gaan bij het zekeren van voorwerpen. Wil je daar iets aan doen, dan is het handig om te weten dat de bevestiging vaak afwezig was of dat men de bevestiging verwijderde voordat het voorwerp stabiel was. En die informatie vind je in de TIK.

De volgende TIK's staan op dit moment op de website: