Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  wil met praktische hulpmiddelen professionals helpen de werkvloer veiliger te maken. Vorig jaar zijn we begonnen aan een ambitieuze serie van animaties en infographics. Doel is om van (bijna) alle type ongevallen op een laagdrempelige manier verhalen, feiten en lessen weer te geven. Dat doen we in afstemming met professionals in het veld. Zodat het aansluit bij de situaties in de praktijk. Op deze manier willen we complexe informatie toepasbaar maken op de werkvloer.

In deze serie hebben we nu 'Ongevallen in besloten ruimtes' en 'Aanrijding door een voertuig' gepubliceerd.

Met de infographics heeft u op 1 A4-tje een herkenbaar praktijkverhaal, een overzicht van de belangrijkste cijfers en direct toe te passen acties om dit type ongevallen te helpen voorkomen.  De animaties brengen daarbij aan de hand van een concreet voorbeeld in beeld hoe makkelijk het mis kan gaan. Maar het kan ook anders. Daarom bevriezen we het moment dat het misgaat en laten we zien hoe het ook anders kan. Leuk en leerzaam!

Op dit moment werken we aan visualisaties van 'Val door het dak' en 'Ongevallen door vallende voorwerpen'. Deze komen eind dit jaar online.

Data

De data komt uit Storybuilder. In deze database zijn meer dan 30.000 ernstige ongevallen opgenomen met hierbij informatie over directe en achterliggende oorzaken van de ongevallen. Voor het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is dat een schat aan informatie en de basis voor ons wetenschappelijk onderzoek. We hopen dat deze animaties en infographics u helpen om de veiligheid op de werkvloer daadwerkelijk te verbeteren. Dat is wat ons uiteindelijk motiveert.   

Reacties welkom

We hopen dat u hier in uw organisatie of bedrijf mee aan de slag kunt. Doe er uw voordeel mee!  We horen graag uw reacties op veiligwerken@rivm.nl.