Veilig werken? Zeker weten!

Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Om goed gebruik van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) te stimuleren is een stimuleringsbeleid ingevoerd, onder de noemer ‘Veilig werken? Zeker weten!’. De daaraan gekoppelde beloning is niet gericht op het optreden van ongevallen maar in plaats daarvan op het goed inzetten van de LMRA. Hiermee worden medewerkers beloond die ‘verantwoordelijkheid hebben genomen voor veiligheid’. Goede toepassing van de LMRA wordt beloond omdat dit naar verwachting ongevallen of incidenten kan helpen voorkomen. De beloning bestaat uit een cheque van 500 euro te besteden aan een goed doel naar eigen keuze waarbij de ANBI-lijst leidend is. Ook worden beloonde acties gepubliceerd op het intranet van het bedrijf en gedeeld met de collega’s.

Algemene informatie

 • Interventietype: Belonen van medewerkers voor veiligheidsprestaties
 • Interventie: Veilig werken? Zeker weten!
 • Bedrijf: Gasunie
 • Omvang: 1000 - 2.999 medewerkers
 • Sector: Energiebedrijven
 • Contactpersoon: Paul Hogewoning
 • Datum online: 1-10-2019

Doelen & Doelgroepen

Doelgroep(en): Operationele medewerkers, Ingehuurde medewerkers, (Onder)aannemers, Direct leidinggevenden

Bedoelde effecten:

 • Hoe om te gaan met onverwachte situaties
 • Open communicatie
 • Participatie van medewerkers en betrokkenheid bij veiligheid
 • Omgaan met dilemma's / afwegingen

Het doel van de interventie is om veilig gedrag door het toepassen van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) te bevorderen en om veiligheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Er wordt ingezet op de LMRA omdat het goed toepassen van de LMRA naar verwachting ongevallen of incidenten kan helpen voorkomen.

Invoering

 • Aard van de interventie: Doorlopende interventie
 • Zelfstandig of ondersteund door een derde partij: Volledig zelfstandig
 • Belang betrokken management: Zeer belangrijk
 • Training of opleiding nodig: Nee

Kosten

 • Eenmalige kosten: €€ 
 • Doorlopende kosten: €€€ 
 • De aard van deze kosten was: Inzet van eigen veiligheidsprofessionals, HR medewerkers en dergelijke, Aanschaf van materialen en middelen, Inzet van uitvoerende medewerkers in het bedrijf

De kosten bestonden verder uit donaties aan goede doelen.

Effectiviteit

Ervaren effectiviteit: ★★☆☆☆

Er wordt enthousiast gereageerd op ingediende en gepubliceerde acties. Dit is merkbaar aan de ‘like knop’ en reacties op het intranet van het bedrijf. Het is moeilijk vast te stellen of dit ook daadwerkelijk leidt tot alerter c.q. proactiever gedrag in het algemeen.