Trainen NEN 3140 VOP/VP met inzet van Virtual Reality

Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Het trainen van gevaarlijke handelingen in de praktijk is lastig. Praktijk opstellingen staan niet altijd dicht bij de werkelijke praktijk en trainen in de eigen omgeving kan niet. Daarom hebben we van Cbt resultaat uit opleiden een innovatieve en kwalitatief sterk verhogende toevoeging aan onze NEN 3140 VOP trainingen ontwikkeld. Het gebruik van virtual reality! Hierbij gaan deelnemers in een virtuele realiteit werkzaamheden uitvoeren, zoals mespatronen in een klapscheider vervangen. Door middel van e-learning, virtual reality, klassikale bijeenkomsten en webinar krijgt de training een nieuwe en innovatieve wending.

Aan de ontwikkeling van deze VR hebben Installatieverantwoordelijke meegewerkt oa. Merba, Apeldoorn Flexibel Packaging, Vreugdenhil Dairy Food, FrieslandCampina. Bij o.a. Air Liquide hebben deelnemers hierin de trainingen gevolgd.

Algemene informatie

 • Interventietype: Gecertificeerde trainingen aanbieden
 • Interventie: Trainen NEN 3140 VOP/VP met inzet van Virtual Reality
 • Bedrijf: CBT Resultaat uit opleiden
 • Omvang: 250 - 499 medewerkers
 • Sector: Onderwijs
 • Contactpersoon: Roy Pollmann
 • Datum online: 01-02-2021

Doelen & Doelgroepen

Doelgroep(en): Operationele medewerkers, Direct leidinggevenden, Veiligheidsprofessionals.

Bedoelde effecten:

 • Afspraken rondom taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • De begrijpbaarheid en bruikbaarheid van regels, richtlijnen en procedures
 • Een ander aspect van mensen en middelen
 • Training en opleidingssystemen
 • Vakmanschap in de uitvoering van het werk
 • Hoe om te gaan met onverwachte situaties
 • Kennis van veiligheid, risico's en regels
 • Een ander aspect van competentie / deskundigheid
 • Een ander aspect van communicatie
 • Communicatieprocessen en afspraken
 • Regelovertreding en gedrag
 • Participatie van medewerkers en betrokkenheid bij veiligheid
 • De prioriteit voor veiligheid bij leidinggevenden
 • Opgeruimdheid / housekeeping
 • Ergonomie van knoppen, afsluiters en apparaten
 • Ontwerp processen
 • Een ander aspect van gereedschap, materiaal en (reserve) onderdelen

De deelnemers leren veilig werken volgens den NEN 3140 normen. Geschikt voor VOP en VP niveau. De theorie wordt via een voorbereidende e-learning behandeld en getoetst, daarna in scenario's worden werkzaamheden en uitdagingen besproken en daarna geoefend in de Virtual Reality.

Invoering

 • Aard van de interventie: Interventie met een einddatum
 • Zelfstandig of ondersteund door een derde partij: Alleen met behulp van een externe partij met onafhankelijke rol
 • Belang betrokken management: Belangrijk
 • Training of opleiding nodig: Ja

We hebben deze interventie ontwikkeld met inhoudsexpert en met Installatie verantwoordelijke van onze klanten. Tijdens de eerste trainingen is de VR geëvalueerd en verder verbeterd. Hierdoor is de inzet hiervan realistisch.

Kosten

 • Eenmalige kosten: €€€ 
 • Doorlopende kosten: €€€ 
 • De aard van deze kosten was: Inzet van uitvoerende medewerkers in het bedrijf, Inhuur van externe adviseurs, Aanschaf van licenties en eigendomsrechte

De kosten bestaan uit de e-learning, de training en de inzet van de VR (hardware, brillen enz).

Effectiviteit

Ervaren effectiviteit: ★★★★☆

De medewerkers beleven de training op een geheel nieuwe manier. Het is geen standaard herhaling of basis training. Medewerkers vinden het gaaf om op deze manier met veiligheid bezig te zijn. De scenario's in de VR zijn realistisch en hierdoor is de betrokkenheid en het leereffect groot. Reactie vanuit Air Liquide was: Was een super dag. Zonder VR was het een geweldige training, maar met VR was het fantastisch. Deelnemers kunnen oefeningen uitvoeren die in de praktijk niet te oefenen zijn, omdat hier te veel risico aan zit, of simpelweg omdat de productie niet stil gezet kan worden door deze trainingen. Door de VR training worden medewerkers in scenario's meegenomen die ze aan het denken zet over de werkzaamheden, de risico's, de consequenties van niet veilig handelen, afleiding enz. Dit is tijdens een normale training niet te simuleren. Daardoor brengt de deelnemer het geleerde in de praktijk en door het spel element is gebleken dat de deelnemers zeer serieus met de training bezig zijn. Er vindt terugkoppeling plaats over wat goed en fout ging, zodat de trainer dit kan bespreken en er nog een leereffect inzit. Deelnemers en klanten zien de betrokkenheid van de deelnemers bij deze training en hoe hier na de training actief over gesproken wordt. Het onderwerp leeft zichtbaar meer.