Safety Flits

Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Het doel van de Safety flits is om medewerkers meer bewust te maken van de risico’s die aan het werken bij het bedrijf verbonden zijn. Een Safety flits is een informatief ‘A4-tje’ dat binnen de organisatie verspreid wordt. De Safety flitsen worden naar aanleiding van een ongeval door de QHSE afdeling opgesteld. Een Safety flits bevat een korte samenvatting van (de oorzaken van) het ongeval, geeft aan hoe het met de slachtoffers gaat en beschrijft leerpunten n.a.v. het ongeval. Enkele keren per jaar wordt een nieuwe Safety flits gepubliceerd. Deze wordt digitaal verspreid aan alle medewerkers met toegang tot e-mail. Vaak worden Safety flitsen vervolgens op de werkvloer besproken in ‘toolbox’ bijeenkomsten en worden ze door werknemers ter plaatse afgedrukt en opgehangen.

De interventie is door de organisatie zelfstandig opgezet en uitgevoerd. Elke Safety flits bevat informatie over de vragen: Wat is er gebeurd? Hoe kon dat gebeuren? Hoe is het nu met het slachtoffer? Wat kunnen we ervan leren?

Vaak zijn er ook foto’s van de situatie en de verwonding opgenomen. Enkele keren per jaar wordt een nieuwe Safety flits gepubliceerd. Meestal worden ze opgesteld door de afdeling QHSE, soms stellen andere afdelingen een Safety flits op.

Algemene informatie

 • Interventietype: Campagne organiseren ter verbetering van veiligheidsgedrag
 • Interventie: Safety Flits
 • Bedrijf: Unica Groep
 • Omvang: 1000 - 2.999 medewerkers
 • Sector: Overige zakelijke dienstverlening
 • Contactpersoon: Ronald Velsink
 • Datum online: 1-10-2019

Doelen & Doelgroepen

Doelgroep(en): Operationele medewerkers

Bedoelde effecten:

 • Kennis van veiligheid, risico's en regels
 • Communicatieprocessen en afspraken

Het hoofddoel van de interventie is om medewerkers bewust te maken van de aan het werk verbonden risico’s.

Invoering

 • Aard van de interventie: Doorlopende interventie
 • Zelfstandig of ondersteund door een derde partij: Volledig zelfstandig
 • Belang betrokken management: Belangrijk
 • Training of opleiding nodig: Nee

Kosten

 • Eenmalige kosten: €€ 
 • Doorlopende kosten: €€ 
 • De aard van deze kosten was: Inzet van eigen veiligheidsprofessionals, HR medewerkers en dergelijke

Effectiviteit

Ervaren effectiviteit: ★★★☆☆

De organisatie geeft aan dat nog niet te bepalen is of met het uitvoeren van de interventie de gestelde doelen worden bereikt. De effectiviteit van de interventie is door de aandrager niet systematisch onderzocht. De Safety flitsen zijn zichtbaar op de bouwplaats; ze worden kennelijk door medewerkers zelf afgedrukt en opgehangen. De KAM-medewerkers ontvangen regelmatig vragen en opmerkingen over de Safety flitsen die over het algemeen positief zijn.