Redgrasp Microlearning: een laagdrempelig kennisspel via e-mail

Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

(Veiligheids)voorschriften zijn saai maar belangrijk. Om ze onder de aandacht te brengen en te houden maken veel organisaties gebruik van een laagdrempelig kennisspel via de e-mail. Medewerkers krijgen 1 of meerdere keren per week een vraag via de e-mail. Ze kunnen de vragen beantwoorden met 1 klik. Ze krijgen direct feedback op hun antwoord en leren zo iets nieuws binnen 20 seconden. Daarnaast kunnen ze online in discussie gaan over de vraag. Leidinggevenden krijgen inzicht in de beantwoordingen en kunnen vragencampagnes opstellen om het leerproces op hun afdeling te begeleiden.

Meer dan 90% van de medewerkers vindt de interventie leuker dan traditionele e-learning en de deelnamegraad is navenant hoger.

Veel Nederlandse ziekenhuizen en medische beroepsverenigingen maken gebruik van Redgrasp. Het kennisspel is ook uitstekend toe te passen in andere sectoren.

Algemene informatie

 • Interventietype: Campagne organiseren ter verbetering van veiligheidsgedrag
 • Interventie: Redgrasp Microlearning: een laagdrempelig kennisspel via e-mail
 • Bedrijf: UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht
 • Omvang: 3000 of meer medewerkers
 • Sector: Gezondheidszorg
 • Contactpersoon: Menno Vergeer
 • Datum online: 08-10-2020

Doelen & Doelgroepen

Doelgroep(en): Veiligheidsprofessionals, (Onder)aannemers, Ingehuurde medewerkers, Hoger management, Trainers, opleiders of adviseurs, Operationele medewerkers, Direct leidinggevenden

Bedoelde effecten:

 • Voorbereiding voor noodsituaties
 • Een ander aspect van plannen en procedures
 • De begrijpbaarheid en bruikbaarheid van regels, richtlijnen en procedures
 • Organisatie van procedures voor onderhoud
 • Het goed plannen van werkzaamheden
 • Hoe om te gaan met onverwachte situaties
 • Vakmanschap in de uitvoering van het werk
 • Training en opleidingssystemen
 • Kennis van veiligheid, risico's en regels
 • Communicatieprocessen en afspraken
 • Communicatiemiddelen (bijv. telefoons, porto's, enz.)
 • Een ander aspect van communicatie
 • Open communicatie
 • Voorbeeldgedrag van leidinggevenden
 • Regelovertreding en gedrag
 • Participatie van medewerkers en beetrokkenheid bij veiligheid
 • Omgaan met dilemma's / afwegingen
 • Consistent leiderschap
 • De prioriteit voor veiligheid bij leidinggevenden

Met microlearning bereikt u iedereen binnen uw doelgroep met kennis op maat, in hapklare brokken. Doordat Redgrasp is vormgegeven als een spel is de deelnamebereidheid hoog, in tegenstelling tot bij veel andere interventies. Allereerst creëert het spel awareness rondom de voorschriften, ten tweede stimuleert het discussie rondom de voorschriften en ten derde ontstaat er een cultuurshift omdat iedereen een aantal keer per week collectief met veiligheid bezig is, al is het maar 20 seconden per keer.

Invoering

 • Aard van de interventie: Doorlopende interventie
 • Zelfstandig of ondersteund door een derde partij: Volledig zelfstandig
 • Belang betrokken management: Belangrijk
 • Training of opleiding nodig: Nee

Implementatie van het kennisspel verloopt via de volgende stappen: 1. inventarisatie van doelgroepen, onderwerpen en bestaande voorschriften, 2. training in het Redgrasp platform, 3. doorlopende technische support en actieve begeleiding. Denk hierbij aan prioritering leeronderwerpen, communicatie over het kennisspel, vormgeving vragencontent, vormgeving campagnes, evaluatie en interpretatie van uitkomsten en betrekken van / feedback geven aan vragenmakers.

Kosten

 • Eenmalige kosten: €€ 
 • Doorlopende kosten: €€ 
 • De aard van deze kosten was: Aanschaf van licenties en eigendomsrechten

Redgrasp biedt een abonnementsmodel waarbij wordt afgerekend per account per maand. Indien gewenst kan Redgrasp ook assistentie bieden bij het opstellen van de quizvragen aan de hand van uw veiligheidsdocumenten.

Effectiviteit

Ervaren effectiviteit: ★★★★★

Er is een doorlopende bereidheid van medewerkers om aan het spel mee te doen. Desgevraagd geven medewerkers in een enquête aan dat ze denken dat de kwaliteit van zorg er door is verbeterd.