Wat is Storybuilder?

Storybuilder is een analysetool en een database en bevat informatie over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen die in Nederland plaatsvonden in de periode 1998 tot en met 2014.

Storybuilder is gemaakt door een internationaal onderzoeksteam, aan de hand van een groot aantal ongevalsrapportages. Daarbij is nagedacht over begrippen, uitgangspunten en doelen.

In een RIVM rapport is uitgebreid beschreven hoe Storybuilder tot stand is gekomen.

Hoe werkt Storybuilder?

Met Storybuilder worden ongevalsrapportages op een systematische wijze geanalyseerd en grafisch in ongevalspaden weergegeven. De vastgelegde informatie kan vervolgens worden geraadpleegd. De Nederlandse Arbeidsinspectie ( NLA Nederlandse Arbeidsinspectie (Nederlandse Arbeidsinspectie), voorheen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)) heeft de ongevallen onderzocht en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de ongevalsrapporten geanalyseerd en opgenomen in Storybuilder. Op deze manier is een database ontstaan met gedetailleerde informatie over een grote hoeveelheid ernstige arbeidsongevallen die plaatsvonden van 1998 tot en met 2014. Met deze data zijn vervolgens analyses uitgevoerd, bijvoorbeeld voor specifieke sectoren of over specifieke type ongevallen.  

Wat voor informatie staat er in Storybuilder?

Storybuilder bevat 36 modellen voor specifieke type ongevallen, zoals vallen van een ladder of bekneld raken in een machine. Ieder model geeft inzicht in onder andere de activiteit van het slachtoffer, het betrokken arbeidsmiddel en de directe en achterliggende oorzaken van dat type ongeval.

Wat gebeurt er met de data van Storybuilder?

Het RIVM voert met deze data gerichte analyses uit. Bijvoorbeeld per sector, type ongeval, specifiek arbeidsmiddel of beroepsgroep. De analyses staan als informatiekaarten op deze website.

Is Storybuilder niet veel te oud?

De meest recente gegevens in Storybuilder komen uit 2014. Toch zijn de analyses op basis van deze data nog relevant. Dat komt omdat Storybuilder informatie over veel arbeidsongevallen bevat die nu nog steeds gebeuren met vergelijkbare (achterliggende) oorzaken. De MLvO wordt ingezet voor aanvullende analyses van ongevalstypes en sectoren.

Wordt Storybuilder nu weggedaan?

Er worden geen nieuwe ongevallen meer toegevoegd aan Storybuilder. Maar de data in Storybuilder kunnen nog steeds gebruikt worden voor analyses. Ook blijven de informatiekaarten op basis van Storybuilder beschikbaar.