Kleurrijke parasollen

Wij kijken er ontzettend naar uit je op 7 oktober weer te ontmoeten op de netwerkmiddag Veilig Werken. Het thema is ‘Kleurrijk Verbinden’. Want leren van en met elkaar, elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen staat centraal in het programma Veiligheid, Cultuur en Gedrag. We hopen je op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) te mogen verwelkomen.

Thema: Kleurrijk verbinden
Datum: Vrijdag 7 oktober 2022
Tijd: 12.00 tot +/- 17.30u
Plaats: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Bilthoven

 

Programma

Joriene Beks zal een lezing houden over psychologische veiligheid.  (Kijk voor meer informatie op jorienebeks.nl) Ook zijn er weer verschillende verdiepingssessies te volgen (bijvoorbeeld over risicoperceptie in de bouw en veilig werken in de nacht). En er is natuurlijk volop gelegenheid elkaar weer te ontmoeten. Wil jij deze bijeenkomst niet missen? Meld je dan nu aan via het aanmeldformulier.  

12.00 - 13.00u – Lunch 
13.00 - 13.10u - Welkom 
13.10 - 14.00u – Lezing Joriene Beks 
14.00 - 14.30u - Pauze 
14.30 - 15.15u - Break out sessie 1 
15.15 - 15.30u - Pauze 
15.30 - 16.15u - Break out sessie 2 
16.15 - 16.30u – Plenaire afsluiting 
Vanaf 16.30      - Borrel 

Psychologische veiligheid in teams

Een interactieve sessie over jezelf uitspreken en actief luisteren

Veiligheid is iets wat je met elkaar creëert en verder ontwikkelt. Om dit te doen is het belangrijk dat er informatie met elkaar wordt gedeeld. Deze informatie kan zowel over problemen of ideeën gaan. Bij het delen van deze informatie is het belangrijk dat iedereen in het team zich durft uit te spreken, actief naar elkaar luistert en met elkaar samenwerkt. Tijdens deze interactieve break out sessie willen we de deelnemers het belang hiervan laten ervaren op een actieve manier. Dit gaan we doen aan de hand van een kleine interventie en groepsdiscussie.

Risicoperceptie in de bouw


In de bouw worden veel veiligheidsmaatregelen ingezet om gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor werknemers te verkleinen. Toch worden mensen die in de bouw werken nog steeds ziek en vinden er nog veel ongelukken plaats. Hierbij spelen de keuzes die bouwwerknemers (onbewust) zelf maken ook een rol. Wat motiveert bouwmedewerkers bijvoorbeeld om maatregelen na te leven? En wat belet of belemmert hen om dat te doen? Met deze vragen houden we ons bezig in een van onze lopende onderzoeksprojecten. Hierin onderzoeken we de risicoperceptie van bouwmedewerkers in relatie tot werken met kwartsstof en werken op hoogte. Daarnaast onderzoeken we hoe hun risicoperceptie en andere (belemmerende) factoren samenhangen met het gebruiken van veiligheidsmaatregelen. We spraken onder meer al met 24 uitvoerende medewerkers en kwamen tot interessante inzichten over de redenen waarom medewerkers de risico's van werken met kwartsstof en werken op hoogte laag inschatten.  In deze sessie vertellen we over ons onderzoek en lichten we de resultaten tot nu toe.

Arbeidsveiligheid in de bouwketen: problemen en successen

Een werksessie over veilig werken in de bouw

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is dit jaar gestart met een verkennend onderzoek naar arbeidsveiligheid in de bouwketen. Ons onderzoek richt zich op verschillende perspectieven op wat er mis gaat én op wat er goed gaat bij het veilig werken door de hele bouwketen heen. De visie van jou als arbo-professional is daarbij van belang, jij kent de dagelijkse praktijk goed en jouw inzicht kan veel bijdragen aan de discussie over veiligheid in de keten.  Deel je graag jouw ervaringen en visie op veiligheid in de keten en de rol van het veiligheid- en gezondheidsplan (V&G plan) daarin? Dan gaan we graag met jou en de andere aanwezigen in gesprek in deze break-out sessie.

Veilig en gezond werken in de nacht

Een interactieve sessie over het werk in de nacht

In veel sectoren worden werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Maar wat weten we eigenlijk over veiligheids- en gezondheidsrisico’s door werken in de nachtelijke uren? En wat kunnen we doen om de gezondheid en veiligheid van werknemers zo goed mogelijk te beschermen? In deze sessie vertellen we over verschillende recente onderzoeken op dit gebied. Wat weten we al (bijvoorbeeld over gezondheid en nachtwerk), welke onderzoeken zijn recent uitgevoerd en welke relevante vragen zijn er nog. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over uw ervaringen: wat wordt er in uw werkveld gedaan aan veiligheid en gezondheid bij nachtwerk? Wat werkt er al goed en waar is mogelijk nog behoefte aan? 

Tot dan!

We kijken ernaar uit om je op vrijdag 7 oktober te verwelkomen.

Graag tot dan! 

Met hartelijke groet,

Het programmateam Veilig Werken

Werkt bovenstaande link niet? Kopieer dan onderstaand webadres en plak dat in je browser: https://www.formdesk.com/rivm/netwerkmiddag_okt_2022_verbinden